Ai là triệu phú đọc câu hỏi apk 1

      51
Triệu Phú 4.0 : Đọc Câu Hỏi Và Giải Thích Đáp Án v4.3 Yêu cầu:5.0+Tổng quan:Triệu Phú 4.0 là trò trơi mô phỏng chương trình ai là triệu phú. Trắc nghiệm trí tuệ và kiểm tra kiến thức thông thái sâu rộng.
Và đặc biệt hơn với phiên bản triệu phú 2021 này bạn có thể chọn lựa MC dẫn chương trình đọc câu hỏi cho bạn. Bao gồm các người dẫn chương trình sau.
*