Ai là triệu phú đọc câu hỏi apk 1

      122
Triệu Prúc 4.0 : Đọc Câu Hỏi Và Giải Thích Đáp Án v4.3 Yêu cầu:5.0+Tổng quan:Triệu Phụ 4.0 là trò trơi mô rộp chương trình ai là triệu phú. Trắc nghiệm trí tuệ cùng chất vấn kiến thức và kỹ năng uyên thâm sâu rộng.
Và quan trọng hơn cùng với phiên bản đại gia 2021 này bạn cũng có thể chọn lựa MC dẫn chương trình đọc câu hỏi cho bạn. Bao gồm các bạn dẫn lịch trình sau.
*