Bài tập ma trận có đáp án

      117

Trong chương trình toán thù cao cấp môn đại số với hình học giải tích, để làm rõ hơn về định thức ma trận, bài viết này dotacard.vn đang share một vài kỹ năng cơ bạn dạng cùng rất những dạng bài xích tập về định thức thường xuyên chạm chán vào quy trình học tập. Chúc chúng ta học hành tốt!

Tóm tắt kim chỉ nan định thức ma trận


1.Định nghĩa định thức ma trận

Ký hiệu định thức ma trận: det A hoặc |A|Định thức ma trận cấp cho 2:

 

*
*
*
*
*
*
*
*

Kết luận định thức chia hết mang lại 17 vày tích tất cả thừa số 17

Đại số với hình giải tích Bài 1: Số phức – bài xích tập cùng lời giải

Đại số cùng hình giải tích Bài 2: Ma trận – bài bác tập cùng lời giải

Đại số với hình giải tích Bài 3: Định thức ma trận – bài bác tập cùng lời giải

Đại số với hình giải tích Bài 4: Ma trận nghịch đảo – bài xích tập cùng lời giải

Đại số cùng hình giải tích Bài 5: Hạng của ma trận – bài bác tập cùng lời giải

Đại số với hình giải tích Bài 6: Hệ phương trình tuyến đường tính- bài tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 7: Độc lập tuyến tính, phụ thuộc vào tuyến tính – bài bác tập và lời giải

Đại số với hình giải tích Bài 8: Cơ sở không khí vecto – bài bác tập và lời giải

Đại số và hình giải tích Bài 9: Không gian vector bé – bài tập với lời giải

Đại số cùng hình giải tích Bài 10: Ánh xạ tuyến tính – bài bác tập cùng lời giải

Đại số với hình giải tích Bài 11: Giá trị riêng rẽ, vector riêng biệt – bài tập và lời giải