Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cả 2 hộp bao gồm 13.6kilogam trà. Nếu gửi tự hộp đầu tiên lịch sự hộp thứ hai 1.2kg chè thì số ki lô gam chè đựng trong những hộp đều bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi vỏ hộp gồm từng nào ki lô gam chè?


*

Cả hai vỏ hộp bao gồm 13.6kilogam chè.Nếu chuyển trường đoản cú vỏ hộp thứ nhất lịch sự vỏ hộp sản phẩm công nghệ nhì 1.2kg trà thì số ki-lô-gam chè đựng trong những vỏ hộp cân nhau.Hơi ban sơ mỗi hộp tất cả bao nhiêu ki-lô-gam chè?


*

Cả hai hộp có 13,6kilogam chè. Nếu chuyển tự hộp thứ nhất sang trọng vỏ hộp sản phẩm hai 1,2kilogam chè thì số ki – lô – gam trà đựng trong mỗi vỏ hộp cân nhau. Hỏi trong mỗi vỏ hộp, lúc đầu gồm bao nhiêu ki – lô – gam chè?


Số ki – lô – gam chè trong mỗi hộp cân nhau Lúc vẫn sang:

13,6 : 2 = 6,8 (kg)

Số - ki –lô gam trà gồm vào vỏ hộp trước tiên lúc đầu là:

6, 8 + 1,2 = 8(kg)

Số ki – lô –gam chè tất cả trong vỏ hộp vật dụng nhì ban sơ là:

6, 8 – 1,2 = 5,6 (kg)

Đáp số: 8,0kg; 5,6kg


Cả nhị hộp có 13,6kilogam trà . Nếu chuyển từ vỏ hộp thứ nhất lịch sự vỏ hộp sản phẩm công nghệ hai1,2 chè thì số ki - lô - gam chè đựng trong mỗi hộp đều nhau .Hỏi ban sơ từng hộp có từng nào ki - lô - gam chè?


Vì nếu như chuyển từ hộp thứ nhất quý phái vỏ hộp thứ hai là một trong,2kg trà thì số trà trong những hộp bằng nhau đề xuất hộp trước tiên rộng hộp trang bị hai là:

1,2.2=2,4(kg)

ban sơ , hộp trước tiên có: (13,6+2,4):2=8(kg)

Trước khi, hộp vật dụng nhị có: 13,6-8=5,6(kg)

Đáp số:Hộp lắp thêm nhất:8 kg chè

Hộp máy hai:5,6 kg chè


cả hai hộp tất cả 13,6kg trà. Nếu gửi từ hộp thứ nhất quý phái vỏ hộp máy nhị 1,2kilogam trà thì số ki-lô-gam trà đựng trong mỗi hộpđều nhau. Hỏi ban sơ từng vỏ hộp gồm từng nào ki-lô-gam chè?


bài xích giải

vỏ hộp trước tiên nhiều hơn vỏ hộp đồ vật hai là

1,2 x 2=2,4

vỏ hộp thứ nhất tất cả số kg trà là

<13,6+2,4> : 2=7,5

hộp vật dụng hai gồm số kilogam trà là

13,6 - 7,5=6,1

đ/s


Cả nhị vỏ hộp trà gồm 13,6kg chế. Nếu đưa tự vỏ hộp thứ nhất sang hộp lắp thêm hai 1,2kilogam trà thì số ki-lô-gam chè đựng trong những vỏ hộp đều nhau. Hỏi ban sơ mỗi vỏ hộp có bao nhiêu ki-lô-gamchè.

Bạn đang xem: Câu hỏi của bảo anh nguyễn ngọc


Sau Khi chuyển từng hộp trà bao gồm :

13.6 : 2 = 6,8 kg

ban đầu vỏ hộp đầu tiên gồm :

6,8 + 1,2 = 8 kg

trước khi hộp đồ vật hai bao gồm :

6,8 - 1,2 = 5,6 kg


Sau lúc đưa 1,2 kilogam chè thì từng hộp bao gồm số kg chè là:

13,6 : 2 =6,8 ( kilogam )

ban sơ Khi chưa gửi vỏ hộp trước tiên có số kilogam trà là:

6,8 + 1,2 = 8 ( kilogam )

Trước khi không đưa hộp máy nhì gồm số kg trà là:

6,8 - 1,2 = 5,6 ( kg )

Đáp số:Hộp sản phẩm công nghệ nhất:8 kg chè

Hộp trang bị hai:5,6 kilogam chè


Cả nhì vỏ hộp bao gồm 13,6kg chè. Nếu chuyển từhộp đầu tiên lịch sự hộp trang bị nhì 1,2kilogam chèthì số ki-lô-gam chè đựng trong những vỏ hộp bằng nhau. Hỏi thuở đầu mỗi vỏ hộp có bao nhiêu ki-lô-gam chè?


Sau Lúc chuyển từng vỏ hộp tất cả số kilogam chè là :

13,6 : 2 = 6,8 ( kg )

ban đầu vỏ hộp thứ nhất bao gồm số kilogam trà là :

6,8 + 1,2 = 8 ( kg )

ban đầu vỏ hộp vật dụng hai bao gồm số kilogam trà là :

13,6 - 8 = 5,6 ( kilogam )

Đáp số : hộp thứ nhất : 8 kilogam chè

vỏ hộp trang bị nhì : 5,6 kilogam chè


Sau Khi chuyển mỗi vỏ hộp có

13,6 : 2 = 6,8 ( kg )

Ban đầu vỏ hộp thứ nhất có

6,8 + 1,2 = 8 ( kg )

Ban đầu vỏ hộp máy hai có

13,6 - 8 = 5,6 ( kg )

Đáp số : hộp trước tiên : 8 kilogam chè

hộp lắp thêm hai có : 5,6 kg chè


Cả nhị vỏ hộp gồm 13,6 kg trà . Nếu gửi tự hộp trước tiên thanh lịch vỏ hộp lắp thêm nhì 1,2 kg trà thì số ki-lô-gam chè đựng trong những hộp cân nhau . hỏi lúc đầu mỗi vỏ hộp gồm bao nhiêu ki-lô-gam chè ?


Nếu đưa đến nhị vỏ hộp cân nhau thì mỗi vỏ hộp bao gồm số ki - lô - gam là :

13,6 : 2 = 6,8 kilogam chè

Lúc đầu vỏ hộp trước tiên có số ki - lô - gam trà là :

6,8 + 1,2 = 8 kilogam chè

trước khi hộp vật dụng nhì có số ki - lô - gam trà là :

13,6 - 8 = 5,6 kilogam chè

Đáp số : Hộp thứ nhất 8kilogam chè

Hộp vật dụng nhì 5,6kilogam chè


lúc vỏ hộp trà cân nhau thì mỗi hộp có số kg là : 13,6 : 2 - 6,8 (kg )

Hộp trước tiên có số kg là : 6,8 + 1,2 - 8 (kg)

Hộp đồ vật nhì gồm số kilogam là : 13,6 - 8 - 5,6 ( kilogam )


Cả nhì vỏ hộp bao gồm 13,6 kilogam chè. Nếu gửi trường đoản cú vỏ hộp thứ nhất thanh lịch vỏ hộp trang bị nhị 1,2 kg chè thì số ki- lô- gam trà đựng trong những vỏ hộp cân nhau. Hỏi ban sơ mỗi hộp tất cả từng nào ki- lô- gam chè?


Nếu đưa từ hộp đầu tiên sang vỏ hộp vật dụng hai 1,2 kg chè thì số ki- lô- gam chè đựng trong những vỏ hộp cân nhau tức là hộp thứ nhất hơn hộp vật dụng hai:

1,2 + 1,2 = 2,4 (kg)

Số ki - lô- gam chè sinh sống vỏ hộp đầu tiên là:

(13,6 + 2,4) :2= 8 (kg)

Số ki-lô-gam chè ngơi nghỉ hộp thứ hai là:

13,6 - 8 = 5,6 (kg)Đ/S____


Sau lúc chuyển từ bỏ hộp đầu tiên sang trọng hộp máy nhì thì số ki-lô-gam chè sinh sống từng hộp là:

13,6 : 2 = 6,8 (kg)

Số ki-lô-gam chè sinh hoạt vỏ hộp trước tiên là:

6,8 + 1,2 = 8 (kg)

Số ki-lô-gam trà sinh sống vỏ hộp máy nhị là:

6,8 - 1,2 = 5,6 (kg)

Đ/s: hộp đồ vật nhất: 8 kg trà.

vỏ hộp trang bị hai: 5,6 kilogam chè.

Xem thêm: Làm Người Yêu Em Nhé Baby - Lời Bài Hát Làm Người Yêu Anh Nhé Baby


giả dụ gửi nhị hộp đều nhau thì từng hộp tất cả số kg là

13,6:2=6,8 kg

ban đầu hộp lần thứ nhất gồm số trà là

6,8+1,2=8 kg

ban đầu hộp thứ 2bao gồm số chè là

13,6-8=5,6 kg


Cả nhì vỏ hộp chè gồm 13,6 k chè. Nếu chuyển trường đoản cú vỏ hộp thứ nhất sang hộp trang bị nhì 1,2 kilogam trà thì số ki-lô-gam chè đựng làm việc nhì hộp cân nhau. Hỏi lúc đầu từng hộp gồm bao nhiêu ki-lô-gam chè?


Gọi số chè làm việc hộp thứ nhất là a ,

Số chè ở vỏ hộp thứ hai là 13,6 - a

lúc đưa trường đoản cú vỏ hộp đầu tiên quý phái vỏ hộp vật dụng hai

a - 1,2 = 13,6 -a + 1,2

2a = 16 kg

a = 8 kg

Số chè ngơi nghỉ hộp trước tiên thuở đầu là 8 kg

Số trà sinh hoạt hộp vật dụng nhì ban đầu là 13,6 - 8 = 5,6 kg


Hiệu thân nhì vỏ hộp trà là :

1,2 x 2 = 2,4 ( kilogam )

Hộp trước tiên là :

( 13,6 + 2,4 ) : 2 = 8 ( kilogam )

Hộp sản phẩm nhị là :

13,6 - 8 = 5,6 ( kilogam )

Đ/s : .......