Word đến dotacard.vn 365 Outlook đến dotacard.vn 365 Word 2021 Outlook 2021 Word 2019 Outlook 2019 Word 2016 Outlook năm nhâm thìn Word 2013 Outlook 2013 Word 2010 Outlook 2010 Word 2007 Word Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bạn có thể thực hiện những phép tính cùng so sánh lô-gic vào một bảng bằng phương pháp áp dụng những phương pháp. Lệnh Công thức được sắp xếp ở tab Công nạm Bảng, Bố trí trong nhóm Dữ liệu.

*

Công thức vào Word vẫn tự động hóa update khi chúng ta mở tài liệu bao gồm cất cách làm. quý khách cũng có thể update tác dụng phương pháp Theo phong cách bằng tay thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy coi mục Cập nhật hiệu quả bí quyết.

Bạn đang xem: Cách đánh công thức trong wordTrong bài viết này

Cập nhật công dụng phương pháp

Sử dụng tên thẻ đánh dấu hoặc tmê man chiếu ô vào một bí quyết

Ckém công thức vào trong 1 ô vào bảng

Chọn ô trong bảng nhưng bạn có nhu cầu bao gồm tác dụng. Nếu ô ko trống, hãy xóa nội dung của ô.

Công vắt Bảng, tab Bố trí, trong đội Dữ liệu, bấm Công thức.

Sử dụng hộp thoại Công thức nhằm tạo nên công thức của chúng ta. Bạn có thể nhtràn lên vỏ hộp Công thức, chọn định hình số từ list Định dạng Số, rồi dính vào hàm và thẻ ghi lại bằng list Dán HàmDán Thẻ tiến công dấu.

Cập nhật kết quả công thức

Trong Word, hiệu quả của cách làm được xem tân oán lúc cách làm được cnhát và khi tài liệu có cất bí quyết mở. Trong Outlook, kết quả của phương pháp chỉ được tính toán lúc công thức được chèn và đã không tồn tại hiệu lực hiện hành nhằm bạn dìm email chỉnh sửa.

quý khách cũng rất có thể cập nhật Theo phong cách thủ công:

Kết trái của một hoặc các phương pháp núm thể

Kết quả của toàn bộ bí quyết trong một bảng cố kỉnh thể

Tất cả các mã trường trong một tài liệu, bao gồm các công thức

Cập nhật tác dụng của những cách làm cầm cố thể

Chọn hầu như cách làm bạn muốn cập nhật. Quý khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn những cách làm bằng cách nhận cùng duy trì phím CTRL trong khi triển khai tuyển lựa.

Thực hiện tại một giữa những thao tác sau:

Bấm loài chuột đề nghị vào cách làm, rồi bấm Cập nhật trường.

Nhấn F9.

Cập nhật tất cả các công dụng phương pháp vào một bảng

Chọn bảng có chứa công dụng công thức cơ mà bạn muốn update, rồi nhận F9.

Cập nhật tất cả những cách làm trong một tài liệu


Quan trọng:  Quy trình này đã update tất cả những mã trường trong một tài liệu, chđọng không chỉ các công thức.


Nhấn CTRL+A.

Nhấn F9.

Ví dụ: Tính tổng các số trong một bảng bằng cách áp dụng các tmê man đối vị trí

Bạn rất có thể áp dụng các tđắm say đối vị trí (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW) với các hàm này:

AVERAGE

COUNT

MAX

MIN

PRODUCT

SUM

Ví dụ: hãy lưu ý đến tiến trình tiếp sau đây để thêm những số bằng phương pháp sử dụng hàm SUM và các tđắm say đối vị trí.


Quan trọng:  Để rời lỗi lúc tính tổng một bảng bằng phương pháp sử dụng các tđam mê đối địa điểm, hãy nhập số ko (0) vào rất nhiều ô trống vẫn nằm trong vùng tính tân oán.


Chọn ô vào bảng nhưng mà bạn muốn bao gồm tác dụng. Nếu ô ko trống, hãy xóa nội dung của ô.

Tại Công thế Bảng, tab Bố trí, trong nhóm Dữ liệu, bấm Công thức.

Trong vỏ hộp thoại Công thức, tiến hành một trong những thao tác làm việc sau:

Để thêm các số...

Nhập hàm này vào vỏ hộp Công thức

Tại trên ô

=SUM(ABOVE)

Tại bên dưới ô

=SUM(BELOW)

Tại trên với bên dưới ô

=SUM(ABOVE,BELOW)

Bên trái ô

=SUM(LEFT)

Bên bắt buộc ô

=SUM(RIGHT)

Bên trái cùng bên bắt buộc ô

=SUM(LEFT,RIGHT)

Bên trái với trên ô

=SUM(LEFT,ABOVE)

Bên đề xuất cùng trên ô

=SUM(RIGHT,ABOVE)

Bên trái với dưới ô

=SUM(LEFT,BELOW)

Bên nên và bên dưới ô

=SUM(RIGHT,BELOW)

Bấm OK.

Hàm sẵn dùng


Lưu ý:  Công thức thực hiện những tmê mệt đối địa chỉ (ví dụ: LEFT) không chứa các quý hiếm ngơi nghỉ sản phẩm tiêu đề.


Các hàm sau đây khả dụng để sử dụng trong phương pháp bảng của Word cùng Outlook:

Hàm

Hành động diễn ra

Ví dụ

Trả về

ABS()

Tính tân oán quý giá hoàn hảo và tuyệt vời nhất của giá trị phía bên trong vệt ngoặc 1-1

=ABS(-22)

22

AND()

Đánh giá bán coi toàn bộ các tđắm đuối đối bên phía trong vết ngoặc đối chọi đông đảo là TRUE hay là không.

=AND(SUM(LEFT)=5)

Bằng 1 ví như tổng các cực hiếm ở phía trái của công thức (vào cùng hàng) bé dại rộng 10 tổng những cực hiếm sinh hoạt bên trên bí quyết (vào thuộc cột, kế bên hầu hết ô tiêu đề) lớn hơn hoặc bởi 5; nếu không thì bằng 0.

AVERAGE()

Tính vừa phải các mục được xác định phía bên trong lốt ngoặc solo.

=AVERAGE(RIGHT)

Trung bình của tất cả những quý giá sinh hoạt bên phải ô cách làm, trong cùng hàng.

COUNT()

Tính toán thù số lượng những mục được khẳng định phía bên trong vệt ngoặc đối chọi.

=COUNT(LEFT)

Số lượng các quý hiếm sống bên trái của ô bí quyết, trong cùng hàng.

DEFINED()

Đánh giá các tyêu thích đối bên trong vệt ngoặc đối chọi là xác định hay là không. Trả về 1 giả dụ tmê say đối đã làm được xác minh với Đánh Giá không tồn tại lỗi, 0 giả dụ tsi đối chưa được xác định hoặc trả về lỗi.

=DEFINED(gross_income)

Bằng 1 trường hợp gross_income đã có xác định và đánh giá không tồn tại lỗi; nếu không thì bởi 0.

FALSE

Không bao gồm tsay mê đối. Luôn luôn luôn trả về 0.

=FALSE

0

IF()

Đánh giá bán tyêu thích đối đầu tiên. Trả về tham mê đối máy nhì trường hợp tđắm say đối thứ nhất là true; trả về tham mê đối thiết bị cha nếu tđắm say đối thứ nhất là false.


Lưu ý:  Cần vừa đủ bố tđam mê đối.


=IF(SUM(LEFT)>=10,10,0)

Bằng 10 ví như tổng các giá trị ngơi nghỉ phía bên trái của bí quyết buổi tối tphát âm là 10; nếu như không thì bởi 0.

INT()

Làm tròn xuống quý giá bên trong vết ngoặc solo đến số nguim gần nhất.

=INT(5.67)

5

MAX()

Trả về quý giá tối nhiều của các mục được xác định phía bên trong vệt ngoặc đơn.

=MAX(ABOVE)

Giá trị tối nhiều tìm kiếm được trong số ô sống bên trên phương pháp (ngoài đầy đủ sản phẩm tiêu đề).

MIN()

Trả về giá trị về tối tphát âm của những mục được xác minh bên phía trong lốt ngoặc đối chọi.

=MIN(ABOVE)

Giá trị về tối thiểu tìm được trong các ô làm việc trên bí quyết (kế bên đa số sản phẩm tiêu đề).

MOD()

Có nhì tđê mê đối (cần là số hoặc trả về thành số). Trả về số dư sau khi phân chia ttê mê đối trước tiên mang lại tđam mê đối sản phẩm công nghệ nhì. Nếu số dư là 0 (không) thì trả về 0,0.

=MOD(4,2)

0,0

NOT()

Có một tsay đắm đối. Đánh giá bán tđắm say đối là true hay là không. Trả về 0 nếu tsay mê đối là true, 1 nếu tđê mê đối là false. Chủ yếu được áp dụng bên trong cách làm IF.

=NOT(1=1)

0

OR()

Có nhị tsi mê đối. Nếu 1 trong các hai là true, trả về 1. Nếu cả nhị đa số false, trả về 0. Chủ yếu hèn được áp dụng bên phía trong công thức IF.

=OR(1=1,1=5)

1

PRODUCT()

Tính toán tích số những mục được xác minh phía bên trong vệt ngoặc đối chọi.

=PRODUCT(LEFT)

Tích số nhân toàn bộ các quý hiếm kiếm được trong các ô ngơi nghỉ phía bên trái phương pháp.

ROUND()

Có nhì tmê say đối (tmê mệt đối trước tiên đề nghị là số hoặc trả về thành số; tyêu thích đối thứ hai đề nghị là số ngulặng hoặc trả về thành số nguyên). Làm tròn tham mê đối đầu tiên cho số chữ số vì tyêu thích đối sản phẩm nhì luật. Nếu tsay mê đối thứ hai to hơn ko (0), tđắm say đối thứ nhất được thiết kế tròn xuống mang lại số chữ số sẽ công cụ. Nếu tsay mê đối thứ nhị bởi không (0), tmê mẩn đối đầu tiên được gia công tròn xuống cho số nguyên sớm nhất. Nếu tsay mê đối lắp thêm hai là số âm, tđê mê đối trước tiên được làm tròn xuống mang đến phía trái thập phân.

=ROUND(123.456, 2)

=ROUND(123.456, 0)

=ROUND(123.456, -2)

123,46

123

100

SIGN()

Có một tsay mê đối yêu cầu là số hoặc trả về thành số. Đánh giá bán mục đang khẳng định vào vệt ngoặc đối kháng lớn hơn, bởi hoặc nhỏ tuổi hơn ko (0). Trả về 1 ví như to hơn không, 0 nếu bằng không, -1 giả dụ nhỏ dại rộng ko.

=SIGN(-11)

-1

SUM()

Tính tổng những mục được xác minh bên trong vệt ngoặc 1-1.

=SUM(RIGHT)

Tổng quý giá của những ô ngơi nghỉ bên bắt buộc phương pháp.

TRUE()

Có một tđắm say đối. Đánh giá tsi đối là true hay là không. Trả về 1 nếu như tham mê đối là true, 0 giả dụ tham mê đối là false. Chủ yếu đuối được áp dụng bên trong công thức IF.

=TRUE(1=0)

0

Sử dụng thương hiệu thẻ ghi lại hoặc tsay mê chiếu ô trong công thức

Quý Khách rất có thể tsi mê chiếu cho tới một ô đang lưu lại bằng phương pháp thực hiện tên thẻ khắc ghi của ô vào công thức. Ví dụ: nếu bạn sẽ đánh dấu một ô đựng hoặc trả về số mang tên thẻ ghi lại là gross_income, công thức =ROUND(gross_income,0) vẫn làm tròn xuống quý giá của ô đó đến số nguim sớm nhất.

Bạn cũng có thể sử dụng tmê man chiếu cột và sản phẩm vào bí quyết. Có nhị một số loại tsay đắm chiếu: RnCn cùng A1.


Lưu ý:  Ô đựng công thức không được bên trong vùng tính toán thực hiện tham mê chiếu. Nếu ô chưa hẳn là một trong những phần của tsay mê chiếu, ô kia sẽ được làm lơ.


Tmê say chiếu RnCn

Quý Khách hoàn toàn có thể tđắm đuối chiếu cho mặt hàng, cột hoặc ô của bảng trong cách làm bằng phương pháp thực hiện quy ước tmê man chiếu RnCn. Trong quy ước này, Rn tmê mẩn chiếu đến hàng thứ n, Cn tđắm say chiếu mang đến cột lắp thêm n. Ví dụ: R1C2 tmê say chiếu mang đến ô sống hàng đầu tiên cùng cột lắp thêm nhị. Bảng dưới đây gồm cất những ví dụ về mẫu mã tsay mê chiếu này.

Để tđam mê chiếu cho...

Xem thêm: Hướng Dẫn Mẹ Tự Làm Đồ Treo Nôi Cho Bé, 50 Đồ Chơi Treo Nôi Handmade Ý Tưởng Trong 2021

...sử dụng kiểu tham chiếu này

Toàn cỗ cột

Cn

Toàn bộ hàng

Rn

Một ô chũm thể

RnCn

Hàng cất công thức

R

Cột chứa công thức

C

Tất cả những ô thân nhì ô sẽ xác định

RnCn:RnCn

Một ô vào bảng vẫn tiến công dấu

Tên thẻ ghi lại RnCn

Một dải ô vào bảng sẽ đánh dấu

Tên thẻ ghi lại RnCn:RnCn

Tđắm say chiếu A1

Quý Khách rất có thể tham chiếu mang lại một ô, một tập hòa hợp nhiều ô hoặc một dải ô bằng phương pháp sử dụng quy ước tmê say chiếu A1. Trong quy ước này, vần âm tsi mê chiếu mang đến ô của cột cùng số tmê mẩn chiếu cho ô của sản phẩm. Cột đầu tiên vào một bảng là cột A; số 1 tiên là mặt hàng 1. Bảng tiếp sau đây bao gồm đựng các ví dụ về phong cách tđê mê chiếu này.