Nhập số thập phân:
*
Đổi
*
Cài lại
*
Hoán đổi
Kết quả phân số:
Phnghiền tính:

Công cụ đổi khác phân số sang trọng thập phân ►
Bạn đang xem: Cách đổi phân số ra số thập phân

*
*
*
*

Làm thay làm sao để đổi khác thập tạo thành phân số

Các quá trình đưa đổiViết phân số thập phân dưới dạng phân số gồm những chữ số sinh hoạt mặt buộc phải lốt chấm thập phân (tử số) với lũy vượt của 10 (mẫu mã số).Tìm ước phổ biến lớn nhất (gcd) của tử số cùng mẫu mã số.Rút ít gọn phân số bằng cách phân tách tử số với mẫu số cùng với gcd.lấy ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm ước bình thường lớn số 1 (gcd) của tử số với mẫu mã số:

gcd (32,100) = 4

Rút gọn phân số bằng cách phân chia tử số cùng mẫu mã số cùng với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

lấy ví dụ số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm ước thông thường lớn nhất (gcd) của tử số với mẫu mã số:

gcd (56,100) = 4

Rút ít gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số cùng với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

lấy một ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số với mẫu số:

gcd (124,1000) = 4

Rút ít gọn gàng phân số bằng phương pháp phân tách tử số và chủng loại số với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách chuyển đổi số thập phân tái diễn thành phân số

ví dụ như 1

Chuyển 0,333333 ... thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

Ví dụ số 2

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng thay đổi thập chia thành phân số

Thập phânPhân số
0,000011/100000
0,00011/10000
0,0011/1000
0,011/100
0,083333331/12
0,090909091/11
0,11/10
0,111111111/9
0,1251/8
0,142857141/7
0,166666671/6
0,21/5
0,222222222/9
0,251/4
0,285714292/7
0,33/10
0,333333331/3
0,3753/8
0,42/5
0,428571433/7
0,444444444/9
0,51/2
0,555555555/9
0,571428584/7
0,63/5
0,6255/8
0,666666672/3
0,77/10
0,714285715/7
0,753/4
0,777777787/9
0,84/5
0,833333335/6
0,857142866/7
0,8757/8
0,888888898/9
0,99/10
1.111/10
1,26/5
1,255/4
1,313/10
1,47/5
1,53/2
1,68/5
1,717/10
1,757/4
1,89/5
1,919/10
2,55/2

Chuyển thay đổi phân số thành thập phân ►
Xem thêm: Hình Bóng Của Anh Như Đã In Sâu Trong Tâm Trí Em, Lời Bài Hát Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em

Viết giải pháp cải thiện trang này

Gửi bội nghịch hồi
Trang công ty | Web | Tân oán học tập | Điện | Máy tính | Sở đổi khác | Công cụ