Cách dùng hàm countif trong excel 2007

      124
Excel mang lại dotacard.vn 365 Excel đến dotacard.vn 365 dành đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel Web App Excel 2010 Xem thêm...Ít hơn

Hàm COUNTIFS vận dụng tiêu chí cho những ô trong vô số dải ô và đếm số lần đáp ứng toàn bộ những tiêu chuẩn.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm countif trong excel 2007


*

Video này là một trong những phần vào khóa huấn luyện và giảng dạy có tên Các hàm IF nâng cao.

Cú pháp

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…)

Cú pháp của hàm COUNTIFS gồm những đối số sau đây:

criteria_range1 Bắt buộc. Phạm vi trước tiên trong đó phải nhận xét những tiêu chí liên kết.

criteria1 Bắt buộc. Tiêu chí bên dưới dạng một số trong những, biểu thức, tsay đắm chiếu ô hoặc văn bản để xác minh số đông ô nào cần đếm. Ví dụ: tiêu chuẩn rất có thể được biểu hiện là 32, ">32", B4, "táo" hoặc "32".

criteria_range2, criteria2, ... Tùy chọn. Những phạm vi bổ sung cập nhật với tiêu chí liên kết của chúng. Cho phxay buổi tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.


Quan trọng: Mỗi phạm vi bổ sung cập nhật buộc phải bao gồm cùng số hàng và cột với đối số phạm vi tiêu chí 1. Các phạm vi ko tốt nhất thiết buộc phải gần cạnh cùng nhau.


Chú thích

Tiêu chí của mỗi phạm vi sẽ được vận dụng cho 1 ô các lần. Nếu tất cả những ô trước tiên vừa lòng những tiêu chuẩn liên kết của chúng, thì số đếm tăng thêm 1. Nếu toàn bộ những ô thứ 2 thỏa mãn các tiêu chí liên kết của chúng, thì số đếm lại tăng thêm 1, với cứ điều này cho tới Khi sẽ Đánh Giá ngừng tất cả những ô.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Amazon 2019, Cách Tạo Tài Khoản Amazon Nhật Bản

Nếu đối số tiêu chuẩn là tmê mẩn chiếu cho tới một ô trống, thì hàm COUNTIFS coi ô trống là quý giá 0.

Quý Khách hoàn toàn có thể cần sử dụng những ký kết trường đoản cú đại diện— vệt hỏi (?) cùng vết sao (*) — trong tiêu chuẩn. Dấu hỏi đã khớp với bất kỳ ký từ bỏ đối kháng nào và vết sao vẫn khớp với bất kỳ chuỗi ký từ bỏ nào. Nếu người mua hàng muốn tìm một dấu chấm hỏi giỏi dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trcầu ký tự đó.

Ví dụ 1

Sao chxay dữ liệu ví dụ vào bảng dưới đây, rồi dán vào ô A1 của trang tính Excel bắt đầu. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn bí quyết, dìm F2, rồi nhận Enter. Nếu nên, bạn cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem tất cả tài liệu.

Nhân viên bán hàng

Vượt hạn ngạch Q1

Vượt hạn ngạch Q2

Vượt hạn ngạch Q3

Davidoski

Không

Không

Burke

Không

Sundaram

Levitan

Không

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(B2:D2,"=Có")

Đếm xem có từng nào lần Davidoski vượt hạn ngạch doanh số mang đến các giai đoạn quận 1, Q2 và Q.3 (chỉ vào Q1).

1

=COUNTIFS(B2:B5,"=Có",C2:C5,"=Có")

Đếm coi có bao nhiêu người bán vượt cả hạn ngạch quận 1 và Q.2 của họ (Burke và Sundaram).

2

=COUNTIFS(B5:D5,"=Có",B3:D3,"=Có")

Đếm xem có bao nhiêu lần Levitan và Burke vượt cùng một hạn ngạch mang đến các giai đoạn Q1, quận 2 và Q3 (chỉ trong Q2).

1

Ví dụ 2

Dữ liệu

 

1

2

3

4

5

6

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(A2:A7,"1")

Đếm xem từ ô A2 đến ô A7 có từng nào số ở giữa 1 và 6 (ko bao hàm 1 và 6).

4

=COUNTIFS(A2:A7, "

Quý khách hàng bắt buộc thêm trợ giúp?

Quý Khách luôn luôn có thể hỏi một Chuyên Viên trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung cấp trongCộng đồng vấn đáp.