Địa chi hạp kỵ:

TAM HẠP:Thân Tý Thìn, Dần Ngọ Tuất, Tỵ Dậu Sửu, Hợi Mẹo Mùi (tốt).

Bạn đang xem: Cách tính can chi trên bàn tay

LỤC HẠP:Tý Sửu, Dần Hợi, Mẹo Tuất, Thìn Dậu, Tỵ Thân, Ngọ Mùi (tốt).CHI ĐỨC HẠP:Tý Tỵ,Sửu Thân, Dần Mùi, Ngọ Hợi, Mẹo Tuất, Thìn Dậu (tốt).TỨ KIỂM HẠP:Sửu Hợi,Dần Thìn, Tỵ Mùi, Thân Tuất (tốt).ĐỊA ĐỚI:Tý Dần, Sửu Mẹo, Thìn Hợi, Ngọ Thân, Mùi Dậu, Tuất Tỵ (xấu).TUẾ TINH:Tý Mẹo,Dần Sửu, Thìn Tỵ, Hợi Tuất, Mùi Thân, Ngọ Dậu (xấu).LỤC HẠI:Tý Mùi, Sửu Ngọ, Dần Tỵ, Hợi Thân, Mẹo Thìn, Tuất Dậu (xấu).TỨ XUNG(Tứhình xung): Tý Ngọ Mẹo Dậu, Thìn Tuất Sửu Mùi, DầnThân Tỵ Hợi (xấu).LỤC XUNG(Lụchình xung): Tý Ngọ, Mẹo Dậu, Thìn Tuất, Sửu Mùi, DầnThân, Tỵ Hợi (xấu).LỤC HÌNH(Chánh cung vàbàng kỵ): Tý Mẹo, Dần Tỵ, Thân Hợi, TuấtSửu, Thìn Mùi, Ngọ Dậu (xấu).Ngũ hành tương sanh,tương khắc:NGŨ HÀNH TƯƠNG SANH:Kim sinh Thủy, Tbỏ sanh Mộc,Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ sinh Kyên.NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC:Kyên ổn tương khắc Mộc, Mộc xung khắc Thổ, Thổ xung khắc Tdiệt,Tbỏ tương khắc Hỏa, Hỏa tự khắc Kyên ổn.NGŨ HÀNH: VƯỢNG, TƯỚNG, HƯU, TÙ, TỬ:Đương sinh giảvượng. Ngã sanh mang tướng mạo. Sanh vấp ngã trả hưu. Khắc xẻ trả tù đọng.

Vị trí 12 địa đưa ra với lục cạnh bên thắt chặt và cố định bên trên bàn tay (coi hình sống dưới)12 nhỏ giáp:bước đầu Tý,sửu,dần….(sản phẩm từ bỏ theo chiều kim đồng hồ)Lục giáp:gần kề tý,giáp tuất,giáp thân….

*Tính tuổi :Các chúng ta chỉ cần lưu giữ địa chỉ 12 bé sát,6 giáp trên bàn tay là đủ.Và lưu giữ những số (
):1,13,25,37,49,61…tuổi
(trong thời điểm hồ hết là một tuổi,chỉ khác là to tuyệt nhỏ dại mà thôi :biện pháp nhau đúng 12 tuổi)

Vd 1:Người sinh vào năm 1997 tuổi gì?.Năm nay 2009(sữu)fan sinc 1997 được 12 tuổi (tây) ,13 tuổi (ta).Theo số (
) ta biết tức thì tuổi sữ u,cơ mà ta test tính coi sao:.Bắt đầu 1 trên sữu,2 tý,3 hợi,4 tuất,5 dậu,6 thân,7 mùi, 8 ngọ,9 tỵ,10 thìn,11 mão,12 dần và13 tạiSữu.Cònthiên cangì? hết sức dễ:Thiên canứng với số lẽ (số solo vị)củanăm sinhGiáp4,Ất5,Bính6,Đinh(7),Mậu8,Kỹ9,Canh0,Tân1,Nhâm2,Quí3Vậy sinh vào năm 199(7)chắc hẳn rằng làĐinhSữu

Vd 2:Người sinh năm 1979 tuổi gì?(biết chắc số đuôi 9 sẽ là Kỹ…rồi nhưng chưa biết kỹ gì?).Năm ni 2009(sữu)người sinc 1979 được 30 tuổi (tây) ,31 tuổi (ta).Bắt đầu 1,13,25 tại sữu,26 tý,27 hợi,28 tuất,29 dậu,30 thân,31 tạiMùiVậy sinh năm 197(9)chắc chắn là làKỹMùi

Vd 3:Người sinh vào năm 1975 tuổi gì?.Năm nay 2009(sữu)fan sinc 1975 được 34 tuổi (tây) ,35 tuổi (ta).Bắt đầu 1,13,25,37 tại sữu,lùi lại 36 dần dần,35 tạiMãoVậy sinh vào năm 197(5)chắc chắn làẤtMão.

Các các bạn sẽ tính nkhô cứng không dừng lại ở đó lúc ta sẽ biết tuổi sát bên tuổi yêu cầu tìm

*Cách Tìm mạng:1.Tìm mạng theo chánh ngũ hành :(chỉ biết là kyên ổn,hay tbỏ ,mộc, hỏa ,thổ thôi)Muốn search mạng ta nằm trong địa chỉ 6 Giáp bên trên bàn tay trênVà ở trong bài thơ sau cho dễ nhớ:

TÝ, NGỌ:Ngân, Đăng, Giá, Bích, Câu.(Kim ,Hỏa,Mộc,ThổKim)THÌN, TUẤT:Yên,Mãn, Tự, Chung, Lâu.(Hỏa ,Tbỏ,Thổ,Kyên ổn,Mộc)DẦN, THÂN:Hớn, Địa,Thiêu, Sài, Thấp.(Tbỏ,Thổ ,Hỏa,Mộc,Thủy)

Vd 4:Người sinh vào năm 1979tuổi gì,mạng gì?.Người sinch 197(9)được 35 tuổi ,tuổiKỹMùi(cách tính đang biết nlỗi trên)1).Ta Bnóng tại Mùi9,tới Ngọ 8,Tỵ 7,Thìn 6,Mão 5,Dần 4 (4= Giáp)Vậy thuộc nhàGiáp dần dần.2).Bắt đầu ngược chở lại từ bỏ Dần 4,Mão 5 nằm trong thủy;6,7 trực thuộc thổ;8,9 trực thuộc Hỏa (Hai tuổi sát tính từ đầu đơn vị gần cạnh thì thuộc mạng)

Vd 5:Người sinh vào năm 1973 tuổi gì,mạng gì?.Người sinh 197(3) được 37 tuổi ,tuổiQuíSữu(phương pháp tính đang biết như trên)1).Ta Bấm tại Sữu (3),Tý 2,Hợi 1,Tuất 0,Dậu9, Thân 8,Mùi 7,Ngọ 6,Tỵ 5,Thìn 4Vậy nằm trong nhàGiáp Thìn.2).Bắt đầu tự Thìn 4,Mão 5 ở trong hỏa; 6,7 thuộc thủy; 8,9 thổ; 0,1 ở trong kyên ổn ;2,3 ở trong Mộc

2.Tìm mạng theo năm giới nạp âm:là tra cứu đủCác chúng ta phải biết (để tthoát ra khỏi nhớ)về phiên bản tử vi ngũ hành nạp âm,bản thân sẽ chỉ cách nhớ siêu nlắp gọn tiếp nối.

Nói sơ qua trước về bản này,ta chỉ tất cả tổng cộng 60 tuổi (thập lục hoa giáp) ko trùng nhau.Mổi tuổi được phối kết hợp vị thiên can với địa chi (VD:tuổi Ất Mão :Ất là thiên can,Mão là địa chi).60 tuổi này được chi làm sáu nhóm(1 nhóm 10 tuổi) Call là 6 bên giáp:Giáp Tý,Giáp Tuất,Giáp Thân,Giáp Ngọ,Giáp Thìn với Giáp Dần (hoàn toàn có thể xem lại địa điểm trên bàn tay sinh sống trên)Các chúng ta để ý nhì tuổi lền kề tính từ đầu công ty gần kề là thuộc mạng:1.Nhà Giáp Tý:bao gồm:Giáp Tý,Ất Sữu(Hảitrung kim),Bính Dần,Đinh Mẹo(trung hỏa),Mậu thìn,Kỷ Tỵ(Lâmđại mộc),Canh Ngọ,Tân Mùi(Lộbàng thổ),Nhâm Thân,Quí Dậu(Kiếmphong kim)2.Nhà Giáp Tuất:Giáp Tuất,Ất Hợi(Sơnđầuhỏa),Bính Tý,Đinch Sửu(Giảnhạ thủy),Mậu dần dần,Kỷ Mẹo(Thànhđầu thổ),Canh Thìn,Tân Tỵ(Bạchlạpkim),Nhâm Ngọ,Quý Mùi(Dươngliễu mộc)3.Nhà Giáp Thân:Giáp Thân,Ất Dậu(Tuyềntrung thủy),Bính Tuất,Đinc Hợi(Ốcthượng thổ),Mậu Tý,Kỷ Sửu(Thíchlịchhỏa),Canh Dần,Tân Mẹo(Tòngbá mộc),Nhâm Thìn,Quí Tỵ(Trườnglưu lại thủy)4.Nhà Giáp Ngọ:Giáp Ngọ,Ất Mùi(Satrung kim),Bính Thân,Đinch Dậu(Sơnhạ hỏa),Mậu Tuất,Kỷ Hợi(Bìnhđịa mộc,Canh Tý,Tân Sửu(Bíchthượng thổ,Nhâm Dần,Quý Mẹo(Kimbạchkim)5.Nhà Giáp Thìn:Giáp Thìn,Ất Tỵ(PhúĐăng hỏa),Bính Ngọ,Đinc Mùi(Thiênthủy),Mậu Thân,Kỷ Dậu(Đạidịchthổ),Canh Tuất,Tân Hợi(Thoaxuyếnkim),Nhâm Tý,Quý Sửu(Tangđố mộc)6.Nhà Giáp Dần:Giáp Dần,Ất Mẹo(Đạikhêthủy),Bính Thìn,Đinh Tỵ(Satrungthổ),Mậu Ngọ,Kỹ Mùi(Thiênthượng Hỏa),Canh Thân,Tân Dậu(Thạchlựu mộc)Nhâm Tuất,Quý Hợi(Đạihải thủy)*Phần trong tương lai Hay*Trên là bảng tra,nhanh hao rộng để tìm hiểu ta phía trong công ty gần cạnh như thế nào rất dễ:Ta đã biết cách tính sinh năm nào tuổi nhỏ gì ở phần trên (phải ghi nhận rành đặc điểm này nha)Nhắc lại số thời điểm cuối năm sinc ứng cùng với thiên can,Giápứng với số4cuối của năm sinh,mặc dù không biết là giáp gì.VD 1 : Sinch năm 1974 là tuổi dần,số 4 là liền kề dần dần (bên trong công ty giáp dần)VD 2 : Sinh năm 1980 là tuổi thân,bấm lùi (theo bàn tay trên) 1979,1978….mang lại số thứ nhất gồm số 4 cuối thì tạm dừng là 1974—-Thuộc đơn vị Giáp Dần luônVD 3 : Sinch năm 1970 là tuổi tuất,bnóng lùi (theo bàn tay trên) 1969,1968….mang đến số thứ nhất tất cả số 4 cuối thì tạm dừng là 1964—-Thuộc công ty Giáp ThìnVD 4 : lưu giữ bên trên bàn tay(gồm sẵn)…………1964>1973(thuộc liền kề thìn);1974>1983(thuộc giáp dần);1984>1993(trực thuộc tiếp giáp tý)………..Sau khi biết tuổi nằm trong bên gần kề gì thì tra vào bảng đã biết ngayHoặc bnóng đốt tay(ko yêu cầu bảng tra) Theo phong cách sauPhải trực thuộc lòng 6 bên sát bằng 6 câu thơ sau(các chữ in đậm màu đỏ ở ở bảng tra)Nhứt thử(loài chuột,Tý) :Hải,Lư,Lâm ,Lộ,KiếmNhì Khuyển(Tuất):Đầu,Giản,Thành,Lạp,DươngTam hầu(Thân):Tuyền,Ốc,Lịch,Tòng,TrườngTứ đọng mã(Ngọ):Sa,Sơn,Bình,Bích,BạchNgũ long(Thìn):Prúc,Hà,Dịch,Xuyến,TangLục hổ(Dần):Khê,Trung,Thiên,Thạch,Đại

lấy một ví dụ :mang lại VD2 sống trênVD 2 : Sinc năm 1980 là tuổi thân,bấm lùi (theo bàn tay trên:ngược klặng đồng hồ) 1979,1978….mang lại số đầu tiên có số 4 cuối thì tạm dừng là 1974—-Thuộc công ty Giáp Dần .Bắt đầu khởi làm việc Dần bấm tới(theo kyên ổn đồng hồ)

*
ần Mẹo (khê),Thìn Tỵ (trung),Ngọ Mùi (thiên),Thân(thạch)-hahahaThân 1980 Thạch Lựu Mộc

Chúc các bạn vui vẽ !

Can, bỏ ra, ngũ hành cùng với các tuổi sinch, khắc

I. Can,Chi và ngũ hành

10 Can là:

- Đọc xuôi:

1. GIÁP- trực thuộc Dương hành Mộc.

2. ẤT- trực thuộc Âm hành Mộc.

3. BÍNH- nằm trong Dương hành Hỏa.

4. ĐINH- ở trong Âm hành Hỏa.

5. MẬU- trực thuộc Dương hành Thổ.

6. KỶ- thuộc Âm hành Thổ.

7. CANH- thuộc Dương hành Kyên.

8. TÂN- thuộc Âm hành Klặng.

9. NHÂM- thuộc Dương hành Thủy.

10. QUÝ- ở trong Âm hành Thủy.

Tất cả 5 Can Âm và 5 Can Dương, phần nhiều thuộc vào Ngũ hành (Thủy, Hỏa, Mộc, Kyên ổn, Thổ) cùng chia gần như nhau cứ 2 Can chung 1 Hành.

12 Chi là:

- Đọc xuôi:

1. Týở trong Dương hànhThủy

2. Sửunằm trong Âm hànhThổ

3. Dầnthuộc Dương hànhMộc

4. Mãotrực thuộc Âm hànhMộc.

5. Thìntrực thuộc Dương hànhThổ.

6. Tỵthuộc Âm hànhHỏa.

7. Ngọthuộc Dương hànhHỏa.

8. Mùithuộc Âm hànhThổ.

9. Thânnằm trong Dương hànhKlặng.

10. Dậunằm trong Âm hànhKim

11. Tuấttrực thuộc Dương hànhThổ

12. Hợitrực thuộc Âm hànhTdiệt.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Máy Chủ Quá Tải Trong Liên Minh Huyền Thoại Và Cách Khắc Phục

- Tổng cùng là 6 Chi Âm với 6 Chi Dương, đều ở trong vào Ngũ hành. Cđọng từng Ngũ hành kiêm 2 đưa ra, chỉ trừ hành Thổ kiêm 4 bỏ ra (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi). Mỗi hành 2 Chi còn dư 2 Chi, phân chia nữa thì lẻ, . Hành Thổ vốn bạn Trung ương, bao gồm quyền hơn, đề xuất mang 2 đưa ra dư là danh chủ yếu ngôn thuận. Vì vậy ông Hành Thổ được quyền tận hưởng 4 chi.