Chat với gà simi trên máy tính

      106

SimSimày Inc.

#trăng tròn vào Mạng Xã hội 4,3 • 11,1 N đánh giá Miễn tổn phí Cho phnghiền Mua In-App

Bạn đang xem: Chat với gà simi trên máy tính


Xem thêm: Xem Phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Tập 5 Vietsub, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Tập 5

SimSingươi is an adorable & smardemo AI chatbot ever. You can talk to SimSingươi anytime, anywhere & sometimes you can teach it lớn say what you want."Teach good words, Report bad words, Everytoàn thân be happy with SimSimi!"SimSimi is the artificial intelligence chatting robot.SimSimi is miễn phí chat phầm mềm Anytime, anywhere you can chat with SimSimi. You can teach SimSingươi words.Funny features are coming soon one by one.* Tips! When SimSimày says a bad word, just tap SimSimi's speech bubble to report it. A bad word will be deleted by two reports (from difference devices.) Also, you can turn on/off Bad expression filter in Settings.Privacy policy: https://worksiêu thị.simsingươi.com/privacypolicyTerms of use: https://workcửa hàng.simsingươi.com/termofuse


- Bug fixed where the subscription service could not be used properly.- Subscription restore feature added khổng lồ restore subscription functionality.


Không còn thú vị nữa

Thực sự đấy, Simsimày không thể là bé con kê hỗn nháo vui mắt ngày xưa nữa rồi