Tam giác (ABC) vuông cân nặng tại (A), theo định lý Pytago ta tất cả (AB^2 + AC^2 = BC^2) mà lại $AB = AC = 2dm.$

Nên (BC^2 = 2^2 + 2^2 = 8 Rightarrow BC = sqrt 8 ) dm.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc vuông tại a, biết độ dài cạnh ab là cm

Đáp án cần lựa chọn là: d


*
*
*
*
*
*

Một tam giác vuông tất cả cạnh huyền bởi $26cm$ độ lâu năm những cạnh góc vuông tỉ trọng với $5$ và $12.$ Tính độ nhiều năm những cạnh góc vuông.


Cho tam giác $ABC$ vuông làm việc $A$ tất cả $AC = 20centimet.$ Kẻ $AH$ vuông góc cùng với $BC.$ Biết $BH = 9cm,HC = 16centimet.$ Tính $AB,AH.$


*

Cho tam giác $ABC,$ kẻ $AH$ vuông góc cùng với $BC.$ Tính chu vi (Delta ABC) biết $AB = 5cm,$ $AH = 4cm,HC = sqrt 184 cm$ (làm tròn cho chữ số thập phân máy nhất).

Xem thêm: Top 9 Ứng Dụng Xem Bóng Đá Online Trực Tiếp Hàng Đầu Hiện Nay


*

*

Tính cạnh huyền của một tam giác vuông biết tỉ số những cạnh góc vuông là (3:4) và chu vi tam giác là (36,centimet.)


*

*

Cho tam giác (ABC) gồm (widehat B;widehat C) là các góc nhọn. Hotline (H) là chân mặt đường vuông góc hạ từ bỏ (A) xuống (BC). Biết (AH = 6cm;BH = 4,5cm) và (HC = 8centimet.) lúc đó (Delta ABC) là tam giác gì?


Giấy phnghiền hỗ trợ hình thức social trực tuyến số 240/GP. – BTTTT vì Sở tin tức và Truyền thông.