Công thức tính diện tích hinh vuông

      106

Hình vuông

Hình vuông là 1 trong hình chữ nhật quan trọng. Hình chữ nhật tất cả 4 cạnh bằng nhau thì gọi là hình vuông

Diện tích của hình vuông bằng bình pmùi hương của 1 cạnh

Công thức tính diện tích S hình vuông

S = a.a = a2

*

S là diện tích hình vuông vắn, a là chiều lâu năm 1 cạnh hình vuông

Trong khi, hình vuông là hình thoi đặc biệt, bắt buộc hoàn toàn có thể vận dụng cách làm tính diện tích hình thoi vào tính diện tích S hình vuông: diện tích S hình vuông bằng 1 nửa bình pmùi hương đường chéo cánh.

*

Trong đó:

S: diện tích hình vuôngd: độ dài mặt đường chéo hình vuông

Chu vi hình vuông bởi chiều dài 1 cạnh nhân 4

Công thức tính chu vi hình vuông

P. = 4.a

*
*
Kiến thức cơ bản về hình vuông

Hình vuông là hình tứ giác gồm 4 cạnh đều bằng nhau và 4 góc bằng nhau (4 góc vuông). Có thể coi hình vuông vắn là hình chữ nhật tất cả 4 cạnh cân nhau, hoặc hình thoi có 2 mặt đường chéo bằng nhau.