Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 8

      90

Đề thi học tập kì 2 môn Hóa học tập lớp 8

Đề thi học tập kì 2 môn Hóa lớp 8 được dotacard.vn xem thêm thông tin dành riêng cho những em học sinh tham khảo, ôn tập, luyện đề chuẩn bị đến kì thi học tập kì 2 lớp 8 môn Hóa được cực tốt. Chúc các em ôn tập tốt với đạt tác dụng cao vào kì thi tiếp đây.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 8

Các các bạn học sinh có thể tìm hiểu thêm đề thi Hóa học kì 2 năm 2021 tiên tiến nhất vì dotacard.vn biên soạn

Đề ôn thi học kì 2 hóa 8 năm 2021 miễn giá tiền

Tài liệu ôn tập học tập kì 2 hóa 8 năm 2021 


Đề kiểm tra học tập kì 2 môn chất hóa học 8

I. Trắc nghiệm rõ ràng (4 điểm)

Câu 1. Ghxay một trong những chữ A hoặc B, C, D sống cột I với cùng 1 chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, làm việc cột II để sở hữu ngôn từ phù hợp.

Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án lựa chọn đúng.


Câu 2. Cho các hóa học sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, sắt, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy hóa học bao gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO3.

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO3.

Câu 3. Số gam NaCl trong 50 gam hỗn hợp NaCl 40% là

A. 40 gam

B. 30 gam

C. 20 gam

D. 50 gam

Câu 4. Số gam KMnO4 cần dùng làm pha trộn 2,24 lkhông nhiều khí oxi (đktc) vào chống thí nghiệm là

A. 15,8 gam

B. 31,6 gam

C. 23,7 gam

D. 17,3 gam

Câu 5. Cho 6,5 gam Zn tác dụng với HCl đư nhận được V lkhông nhiều khí H2 (đktc). Tính thể tích khí H2 thu được

A. 2,24 lít

B. 4,48 lít

C. 3,36 lít

D. 8,96 lít

Câu 6. Nhóm các chất làm sao tiếp sau đây gần như là bazo?

A. NaOH, HCl, Ca(OH)2, NaCl

B. NaOH, Ca(OH)2, CaO, MgO

C. Mg(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH

D. Ca(OH)2, CaO, NaOH, H2SO4

Câu 7. Trong phòng nghiên cứu người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy không khí là phụ thuộc vào đặc điểm như thế nào của oxi

A. Nhẹ hơn ko khí

B. Tan các vào nước

C. Nặng rộng không khí

D. Khó hóa lỏng

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu 8. (1,5 điểm)

(1) Bằng phương thức chất hóa học nhận thấy các chất khí sau: bầu không khí, khí O2, H2, CO2.

Câu 9. (2 điểm) Hoàn thành pmùi hương trình hóa học sau:

(1) CH4 + O2

*
…………………….


(2)…………………

*
FeCl2

(3)……………………… → CuO (4) H2O → ……………………..

(5) .………………….. → H2SO4

(6) Al + H2SO4 → ………………..

Câu 10. (2,5 điểm)

Hòa chảy hoàn toàn 13 gam Zn phản ứng trọn vẹn cùng với 200 dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn cục khí hidro vừa bay ra vào Fe (III) oxit dư, thu được m gam Fe.

a. Viết pmùi hương trình hóa học xảy ra?

b. Tính mật độ Xác Suất của hỗn hợp axit H2SO4 đã dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, N = 14, S = 32)

Đáp án đề soát sổ môn Hóa học tập kì II lớp 8

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

A-2; B- 4; C- 5; D- 3; E- 1

234567
CCBACC

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

Trích mẫu mã demo với khắc số trang bị tự

Dẫn khí qua bột đồng (II) oxit nung lạnh, sau làm phản ứng bình như thế nào đổi màu Black lịch sự đỏ là khí H2

Các khí sót lại ko hiện tượng kỳ lạ gì dẫn tiếp qua hỗn hợp nước vôi vào xuất hiện vẩn đục là khí O2

- Cho que đóm tất cả tàn đỏ vào 2 bình khí O2 và không khí, bình làm sao cháy đến ngọn lửa là

Pmùi hương trình phản bội ứng:

H2 + CuO → Cu + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Câu 2. (2 điểm)

(1) CH4 + 2O2

*
CO2 + 2H2O

(2) sắt + Cl2

*
FeCl2

(3) 2Cu + O2

*
2CuO (4) 2H2O
*
2H2 + O2

(5) SO3 + H2O

*
H2SO4

(6) 2Al+ 3H2SO4

*
Al2(SO4)3 + 3H2

Câu 3. (2,5 điểm)


Tsay đắm khảo thêm một vài đề thi khác 

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Thành phần của bầu không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2 cùng 1% là khá nước.

B. 21% O2, 78% N2 cùng 1% là những khí khác.

C. 21% O2, 78% N2 cùng 1% là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những hóa học nào tiếp sau đây đông đảo là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. Cho hàng chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những chất làm sao là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

Xem thêm: Chỉ Dẫn Khi Xuất Viện: Dùng Thuốc Viagra Có Tác Dụng Trong Bao Lâu ?

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3, SiO2, NO.

C. CO2, SO3, CO, N2O5, PbO.

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O5.

Câu 4. Phản ứng chất hóa học làm sao dưới đây chưa hẳn là phản bội ứng thế?

A. CuO + H2 → Cu + H2O

B. MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

C. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo ra lúc đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hidro (đktc) vào oxi?

A. 3,6 g B. 7,2 g C. 1,8 g D. 14,4 g

Câu 6. Càng lên rất cao, tỉ trọng thể tích khí oxi càng sút vì:

A. càng lên cao bầu không khí càng loãng.

B. oxi là chất khí không color không mùi hương.

C. oxi nặng trĩu rộng không gian.

D. oxi cần thiết cho việc sinh sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình đựng 10g oxi. Sau làm phản ứng chất làm sao còn dư, vì sao?

A. Oxi vày 6,2g photpho phản ứng đầy đủ với 4g oxi.

B. Oxi bởi 6,2g photpho phản bội ứng đầy đủ với 2g oxi.

C. Hai hóa học vừa không còn vày 6,2g photpho làm phản ứng toàn vẹn với 10g oxi.

D. Photpho bởi ta thấy tỉ lệ thành phần số mol thân đề bài với pmùi hương trình của photpho lớn hơn của oxi.

Câu 8. Bằng cách thức hóa học nhận thấy những hóa học sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, năng lượng điện phân

B. Quỳ tím, sục khí CO2

C. Quỳ tím

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính trọng lượng NaOH gồm trong 200g dung dịch NaOH 15%.


A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong số ấy bao gồm hòa tan 60g NaOH.

A. 300 ml

B. 600 ml

C. 150 ml

D. 750 ml

Phần 2: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tác dụng cùng với hỗn hợp HCl làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Dẫn cục bộ lượng khí thu được qua CuO nung lạnh.

a. Viết pmùi hương trình hóa học của phản nghịch ứng xẩy ra. Tính cân nặng muối nhận được sau bội phản ứng.

b. Tính khối lượng Cu nhận được sau phản bội ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn bội phản ứng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp axit HCl.

a. Tính thể tích khí hidro nhận được ngơi nghỉ ĐK tiêu chuẩn?

b. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp muối hạt chiếm được sau phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, Phường = 31)

Hướng dẫn giải đề thi hóa 8 học tập kì 2

Phần 1. Trắc nghiệm ( 5 điểm) 0,5 đ/1 câu

12345678910
BCDCACDCBA

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

CâuĐáp ánĐiểm

Câu 1

(2,5 điểm)

a.

nAl = 0,2 mol

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

nAl= n AlCl3= 0,2 mol

=> m AlCl3 = 0,2 x(27 + 35,5 x 3) = 26,7 gam

b. CuO + H2

*
Cu + H2O

n H2 = 0,3 mol => nCu= 0,3 mol

mCu = 0,3 x 64 = 19,2 g

0,25

0,25

0,75

0,25

0,5

0,5

Câu 2

(2,5 điểm)

a.

nZn = 0,1 mol

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

nZn= n H2 = 0,1 mol =>V H2= 0,1 x 22,4 = 2,24 lít

b.

n ZnCl2 = nH2 = 0,1 mol

CM = n/V= 0,1/0,1= 1M

0,25

0,5

0,75

0,25

0,75

...................................

dotacard.vn sẽ giới thiệu cho tới chúng ta Đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 8, cùng với cấu trúc đề thi hóa học kì 2 lớp 8 bgiết hại ngôn từ ôn tập học tập kì 2 Nội dung thắc mắc gồm câu trắc nghiệm với từ bỏ luận, góp nhận xét năng lượng học hành môn Hóa học 8 của các em. Chúc các em thi tốt

Trên trên đây dotacard.vn là Đề thi học tập kì 2 môn Hóa lớp 8. Để gồm hiệu quả cao hơn nữa vào học hành, dotacard.vn xin ra mắt tới các bạn học viên tư liệu Giải bài bác tập Tân oán 8, Giải bài tập Vật Lí 8, Giải bài bác tập Sinh học 8, Giải bài xích tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 nhưng dotacard.vn tổng hòa hợp và đăng download.