Diện tích tam giác trong không gian

      85

Tính diện tích tam giác vào không gian Oxyz như nào? Công thức tính diện tích tam giác trong không gian? Lý thuyết cơ bạn dạng và các dạng bài bác tập tương quan mang đến tính diện tích S tam giác trong không gian? Trong phạm vi nội dung bài viết tiếp sau đây, hãy cùng dotacard.vn.nước ta khám phá về cách tính diện tích S tam giác trong không gian Oxyz thuộc một số trong những câu chữ liên quan.

Bạn đang xem: Diện tích tam giác trong không gian

Diện tích tam giác trong không gian Oxyz

Công thức tính diện tích tam giác (Delta ABC) vào hệ tọa độ Oxyz là:

(S_Delta ABC = frac12left | left < vecAB;vecAC ight > ight |)


*

Bài thói quen diện tích tam giác trong không khí Oxyz

lấy một ví dụ 1: Trong không gian Oxyz đến 3 điểm A(1;2;1), B(2;-1;3), C(5;2;-3). Tính diện tích S của tam giác ABC.

Cách giải

Ta bao gồm (vecAB=(1;-3;3)), (vecAC=(4;0;-4))

=> (left < vecAB,vecAC ight > = left ( eginvmatrix -3 &3 \ 0 và 4 endvmatrix;-eginvmatrix 1 và 3\ 4 & -4 endvmatrix;eginvmatrix 1 &-3 \ 4 và 0 endvmatrix ight )=(-12;16;-12))

=> Diện tích tam giác ABC là:

(S= frac12.left |left < vecAB,vecAC ight > ight |=frac12 .sqrt(-12)^2+16^2+(-12)^2 =sqrt34)

ví dụ như 2: Cho tía điểm A(1;0;0), B(0;0;1), C(2;1;1).

Xem thêm: Cách Tạo Sticky Note ( Ghi Chú Trên Màn Hình Desktop Win 7/8/10

a, Chứng minch rằng A, B, C là một đỉnh của tam giác

b, Tính diện tích S tam giác ABC

Cách giải

a, Ta có (vecAB=(-1;0;1)); (vecAC=(1;1;1))

Suy ra: (left < vecAB,vecAC ight >=left ( eginvmatrix 0 & 1\ 1&1 endvmatrix;eginvmatrix 1 &-1 \ 1 & 1 endvmatrix;eginvmatrix -1 &0 \ 1& 1 endvmatrix ight )= (-1;2;-1) eq vec0)

Vậy 2 véc tơ (vecAB) cùng (vecAC) ko thuộc pmùi hương.

Vậy A,B,C là 3 đỉnh của một tam giác

b, Diện tích của tam giác ABC là:

(S_ABC=frac12left | left < vecAB;vecAC ight > ight |=frac12.sqrt(-1)^2+2^2+(-1)^2 =fracsqrt62)

Ví dụ 3: Chọn đáp án đúng: trong không gian với hệ tọa độ Oxyz đến cha điểm A(-2;2;1), B(1;0;2), C(-1;2;3). Diện tích tam giác ABC là?

(S_ABC= frac3sqrt52)(S_ABC= 3sqrt5)(S_ABC= 4sqrt5)(S_ABC= frac52)

Cách giải

Ta có: (vecAB=(3;-2;1)), (vecAC=(1;0;2))

=> (left < vecAB;vecAC ight > =(-4;-5;2))

Diện tích tam giác ABC là:

(S_ABC= frac12.left | left < vecAB;vecAC ight > ight |= frac3sqrt52)

Vậy câu trả lời và đúng là A.

Trên đấy là tổng thích hợp kiến thức tính diện tích tam giác trong hệ tọa độ Oxyz. Nếu gồm do dự, vướng mắc về công ty đề tính diện tích tam giác trong hệ tọa độ Oxyz, những bạn giữ lại bình luận dưới bọn chúng mình cùng giải đáp nha. Thấy giỏi thì share nhé >> Chuim đề các phnghiền trở thành hình: Lý tngày tiết và Các dạng bài tập