Chương thơm 152: Dù sao cô cũng là bà xã anh   Diệp Tĩnh Gia trong nhà phân phát nnơi bắt đầu, đơn vị trống trống rỗng, vẫn không tồn tại hoắc Minch Dương, cô y như cái gì mọi không có. Không biết Hoắc Minc Dương hiện tại đang làm những gì, sinh hoạt ở đâu, Diệp Tĩnh Gia tràn đây các là lo lắng, thậm chí còn cần thiết bình tĩnh ngẫm lại, sau cuối hiện thời hẳn là làm thế nào hiện nay. “Anh sẽ vê” Nghe được giờ cửa ngõ, Diệp Tĩnh Gia nkhô hanh vực lên. Nhìn hoắc Minh Dương, sắc đẹp phương diện anh không quá giỏi, trông ko vui. Diệp Tính Gia cũng cũng không đủ can đảm thủ thỉ, nhìn hoắc Minch Dương, im thin thít đứng ngơi nghỉ chỗ đó, thngơi nghỉ cũng không đủ can đảm thsinh sống. “W sao cô lại tàn nhẫn những điều đó cùng với Tô Tkhô giòn Anh? Diệp Tĩnh Gia, trước ni tôi cũng do dự cô là fan như thế.’ Diệp Tĩnh Gia trong thâm tâm run lên: “Loại nhỏng vậy?” Cô lừng chừng bạn dạng thân ko tốt chỗ nào, làm cho Hoắc Minh Dương nói như thế, cô thật sự ngần ngừ sẽ là Tô Tkhô giòn Anh, cho dù biết, cũng biến thành không làm cho vậy Tô Thanh Anh, đó là cố tình Hoắc Minch Dương loại gì rồi cũng lần chần.
*
Thất vọng tất cả một chút, nhưng lại dễ chịu và thoải mái hơn các, công dụng này Lúc bước đầu cũng đã đân oán được. -Mặc kệ anh tin hay là không, tôi chưa phải núm ý đụng vào Tô Tkhô hanh Anh” Cô vẫn bền chí vì chủ yếu mình giải thích, mặc dầu biết không công dụng gì, cơ mà cô ko giả dối, cô không muốn bị Hoắc Minch Dương hiểu lầm, những người dân không giống nói đồ vật gi số đông rất có thể không nhằm bụng, duy chỉ tất cả Hoắc Minch Dương là không được. Hoắc Minch Dương đối với cthị xã của Diệp Tĩnh Gia trọn vẹn băn khoăn gì cả, thậm chí hoài nghi chú ý fan thiếu nữ này, lúc trước yếu đuối ớt cùng thánh thiện phần đa là cô vờ vịt sao? Không thể tin được Diệp Tĩnh Gia là loại người này, hoàn toàn có thể làm cho được cthị xã bạn không giống không làm được: “Chưa thấy Hoàng Hà thì chưa hại, cô hại tín đồ vẫn không có kết viên tốt” Hoác Minc Dương nói xong, liên không thể lưu ý tới Diệp Tĩnh Gia, bây chừ cthị xã anh đã và đang đang xẩy ra. Tô Tkhô giòn Anh chẳng thể đánh bọn là cthị xã rất lớn.


Bạn đang xem: Đọc truyện yêu phải tổng tài tàn phế

ATHoUMrF1bDw8zOhscWlEJCXkU3pbdJk1QSYtbqGOmxKOdCRqWgGGQwISK7xoSj0MCjScNJOklYLftNtjPERBo6MAGMzlxX4dbFAduACi1FvY3rbeUcOwoOCY9EBi/a9/fnU6IyhCmc+5NCMRY4lDdUU5Udwjo5paGI3kpllJkEwYP+n3f6EdMFIkvng+TpWE7cdl5mZtKEo3LVBz6hwD5/rJBjbtqFneXUzTs1zeAj3buKriC99XMgnGjah7O/b0Mf7Gp+K8jK17ToNJAI5hfzVdAHLLm0zpjfuDk/tLJpYw3WvUkWBNt4EUctck4RCwdW/1pKmrKmeKqd4WWmt5S1dx0xov6LX3c9EGN7Ltb4RyMXRnZreeI2X/7xrjRsDlKrIJpJSBWD95yVu37D5n1aHb3Fna0QKFiv3xskknBakcWq8b+voRZ3tNTBkl40w1czScUVMcU8VBEvx2AGi9ruEBCgmV0NMgs+zloFgFk3RN4gamKMDJVuD00VMffF0brzgt+PmEBbpXe73qD7c9iUW/CG5eRcWnPLgN9sr8vN4AZflKBW5Rpzrco9It4tk+IjlHjr20wuhW3N24CI+yGBgVQUcdbManMLfpgzHxos7z5BgcenqCcdwRaL0yc9yRSROYuX4RxRPqBweHaPACYZGWri3MtgxP1c3vFVF4taWu21hYYQ+7Y/WyxPJCZVVkdL9df1nBKGNhLR7ET/gL0zvAOyOK90DSipsEyqldo/iq/yr7orZU0XZwMbhjApHirOlEtxu6Cbd3i/7M7ImUMwpoTPxHh08pTo5AtKvg0mLboU31GLBsSQ2dOj2xImxHtgosb+gAMTppUl0qgiRyPpfZdDg7V52AABQFSg37Y2MDyQIyf5W2KLWFamiyVY2tbRgtWTq8Ucd380VIDtoVQU4ugizrSUT2/YOF4q4ZcWTi25viZzHudDQU0N232w4e4e0+ewIGaQcTlU7BQcbYWxAVRAPP60Lurgc/ZmEvQgotzSAN+Qw5oa2sidZK+XxA7bvskB4W4suKwcuSaNIm3/91m7Sfj62VKnpC+xGfUJ93Y/WZZEs5XW9Pb2qvzg/qHMRvSbJANv0Xa72O10qxc/7GnSaltOTcsj5fCz9ezg7AGOWUYMmhVofEQuG61H5V12g1qzjfzGhOn5Pf6/2Avi23uzcAOSh0KssN0TPYba9V7/Fg4uYPnFAPpCUFrq7lvGZTDB0vSeSBejvE3R7o8nESU1S3QMUaSR6+nkfKpf1R3x1PE+qjv2fuViaiRFmepHvy6UUGbAa9uq7Mt1Y57kXhtpvwC+/pznLPfzxQJ10bAZrRo3HPEMOlObot2MkmF4VhUNH2PcNOnEjhIJUsKMqqTYE38uzgk2F10DLH0jqgmo2m+qbviCQORsiQWFbHpeUT8lwf0mbQGIDKgEXkZ5BEjvI2pzOe3F6BqziP+PWd+BCgtQ8xeiw1ur6r0KeWW0XKwQHuoUP8mO7jx/ioWh8t77GwbboNCTITCnCmBSvM96RNoiXdh1Zoiwq95bqg7O2XDDhMh1mrb1w7XNvZwjJCTkLAedIgMsf4Dg7BID5ZezKMosXdHoPrR+BBMOvtZhWBMeFC3a1cWLWkscKxkPGZPcdT2eW+IpLNXCAkQ8kbwZDti3EB1TKO7+7GA9h9MaL5oq7t4BZlcjtb4jiS3+Ah3s7WsJTtHiB9KzqqsiLB1J0flJx9Q9jr49b46Gv2jMyrP6WViHYxRUV3TxR72enU8hQOlR0LOxIkEvKNtJ66YQRJNXi/I1wAmeOunSyVdYG8cAqE/X/90iMnyu8G9optoi7yzscO2ry6USWXRWV1+6CgvfNc44z8IxjnUcwN+jm1vo/sgNfQdziyKqg6ZVHf9GeMe9/86kTkouwVGlI7jNFt09FrfQg/Z9AoiFyVjCTm3mSXzNUQUCnvkWdu0Cz/Ah54GQXEMR0mmr9Wh9//wy4nDtVmn4kaKREPVo8fs61g8vjFx/FOfNzxyjJyb4UmJmvWkbhMUUbbG80GHJEnjs6DkKPD8Ju7JZ9Pr2Q+V2C7BU61o6K34nsw4mkWtpP8ZxmE9l2pg3asZ8a+H1gMK2f3n7krAF5oT2UqEL1SKwjzDFNtFqJdTPwRnEw5XoI5InvecrqDOh3+WMESNno2ZD/FYpRPgqnVYgq3pqDph7Je+/rWLrrZFvHJ5KhcZjm4DzIxfmtvxA2bjHq9weRNhpKVgQcWJXkfUECBTvN7TNICXceIrrPgCZ+MBjzosttNKWIkjAIabvp2ErCvcb73ufcFGQFQS+VslqJIIFJl8dnDjeccXNbHMiwy1Fx8gQdke8A61ezqii7shEbnTF55ew6oEczwExhCV6+BYwBJNye1Q3xlOEZ5GmcFzVczXDST5UzvSXypcIFZS8MVQ7fZdxdUpPEoLMD+fHMcKceVpNwBVRukuSzwJXKgrqu8GeOf3tolgA0VXAvNkZRbvX0CKnShYtlLm18LRL2AcU5IB7DvJgfj1R0pWiaRELrwDdI1xI/XUV3/REMDZHiSxg7Ccqb9Am6AaXHJIsbuHBC+ZTzuyA9P+FXTj+/AfrRrBOScR4hK1r1VmNG6OaF/XUABJQqgRhbaqZ9EbZW49iGMG7aVe+MKhfmI0UQRD+f8zc/kc5HqEiJkxK+5ke2dQxK4humwvzq6+kQRYRdQ0SyHicgEK8Dx0+eet9Q0bd2vy0b7K1JigKik0bCHmOjYO+6CqBOjTmFmfEs1qpiDfv7yH60FzLvNOvg0zPnIRHhq8eZ8kAPzB1gUiTcVIFuTPtQWs3Qz9JG4paHP8EutiArKITUNkxKp+RiYvjezd0EWbDZI/h6VsUQGo1hRR8pnKzy0PNL/mqrXjs+Y8IfBnpAvcgKnj/q0nG3W/wqEkQM8Kf34bs8+q/qQcAATc0HMgfMgXbL72CnbqLey5gR4UTFUR/E+P9K9zi3jAXsMPfh1FtgLlWwGxoxLLzvNmhn4U1bVMRuipGxhybuJY2XyCQ9zwxqy0jMdFJl5ebtPjPRULmnvXzDxvXwV5Ridx55DMGiyLDYPXTjdEKv5m0bjBtLlHtDfvrMXSYfrTxsj+W+oJMIE4nfPuWU9bay37hFVM9cxSuj1KShGCze8XioYrklnR9Ys9UzrVzHbRagIUp9JjfZ7SWVkcFqyAPpGvohdwk8/X+NkWTphC0JIKFB+G+ZeurlpdzuHnmS9IXDbjIH7r8++ZS8Pg1RPk63O66lF00M5+3dDy6sN/2728/gihcYUvwtRlqeqQw8i63cWtmTzTPDq82w5xkCD8u5RXWQt6VoG8/CQzKdvELU8iocyrwCt0brzGFd1Il/3nKHDzA/kQyolWkIoyOsl2Ry8Mxl1iNVYg1gtJeMaYqeAycR3P0ZDBOCyry4aOckoYD4USm0S5XT12k/p4F/LOx3vO127n3kuB3XSczgM2EAuY+qOPvpwla6fADE1sCl4pPMYtVkHBl7u6MQaOCrn9A0xLKihE7DJ5vifj5qsiZucqEpIA+ZMSO0Kl2aNlhEqKBPxxCpzD2Zql0LGK6myti1zzDGxkqczSd0etbbnVnnZdjAstIyaaDiUQIpVY2AQ7aRE6LbkmJt/wRLxXt+uDCQRt4+HG1nPrcR4HHPupI2mOHXs+Aazda5LRlDGdk4/GkRD9rT+VC9X5+jAdhPLMAD+czE+DPMIrK1n8xDsFD3hCNRqCDGPwNZfAZGIiRbpMFK2xNZCNgFUipOAC9zckJSu/6McN3Nc+LRF8tEYQ4ArBnpWaPSwx0WymMJPNv0x3Wk4tg1BNYTUbCjds3PYv3Q5ni0StV9B02TwdA+NYsEaymr3/f2Z2t1+74NBszicSv9MCRSYeL2/Ysy10gIAE45XiRpLiq991F+SRpdDSK2L9XeYscFTRlXApglaOe2a7ucTJMxyCEnJmkbp57UDUvBwv9pH4UT3muZVjIbgttxYSN1+ycQnfT1blVkRcASQBaihwyYeGdO+tHVoTaUFUZPyj33y2SvPIfw3a6f96SNQz0EuDwXDtZI1O9kvVfCWyplZ7AEZFts7/VJBVmofBDyQiC57DLuQPBEcpKzjeZ7idUnVNWdivHHyuo42N5LXyUabCAs2SRS+tR4PqrRGcJzzPdhHdMB4AUqRqGt03c52zdI9/UGRO6WlpAZLLk8Q5+YZ6rR6TujgwGZ1cqyqpX9cf93yU42DzL32rKVdfFmb/kgSen4Ek6xhf1yh71MEB8459r6tM7DUUHmKH+MkvQrDkCDyU5k2sHk8dyTjqgGL3kXb2D/YBNfU+KR39+LIEBirRVvhmBLRfLoZhEAhARvLoeiPAdLmxxsNIhj+RV9tfo+TdSNf2BdGQlx1sbjBpsMxdJhg6FOEzT4lsgw3mC0V7oH8vr+mHJK/4UqwY86NkRKgnaBao2UF4OSfaUTvz25qiUFbc0Jfkjr+QpeKJoGb75Yx7sx31rpMJCev+yAbZgDMUbKdsAnwqe93S7Lkom3kA/rySsYR0x60WuzkI2EeOKeG1W5MW28cQ82VFuhDG9gljRnXtl2N7L9g11+Rp+wJuxXs8wLS5E7OuwxQTNB0qV75cyQfajCD7KKZxKgZQ9RIZulHUyur+CclRf8PqXNK53qcrSIongNK1IwMTxkv8lhHAjf34Wn4oYw9nIjeuPSgjBjVB5w2srvv6aLGr/uL9JsKJR2Y8ygDO+s5V6s304/0ZWrzbigE7/lu6BzJARjoMbLMYjmzUGg2Zz35QFavFYdQuO8VUTwTxceKwVDQQDDePipAU+0yBG5lbPuX1ebNmtEGU3GRgI22inz1y/j13gHJm1bSVKsXhio0hlP/KKhRwfQpAZu3F6zMruipjr1soHAbaXTMExh4tqwe/1XdVuKjBuDPUmBdBjm+AQ8MgadmtgT/0XgKxsCeJNAmDOg0S9YJ+Cz+cHIzpcv3u/zs/bR8cGd7Ti2nylPJebi8hbpZsCY
eTxgnW3GgZ1YP2Dr/OO+FtmaXYMlcMgxjLdB7bqMMv+X89ecv2+xwAANUv8EeD6oMDx+tpZPAdefYMxh3/AVrEbCA1IZtzidf/yf8CwExWhjfyzxHaGeJALMJNHlOrPw/aiBKRYmRGfdZZ+MF0++sJwUAfY5gJIrOm0pkoUndE4ECLBmR3HHdKwB3LHgndzG9TZT0JnPVzUon1bYge9wRNcItxiY/mD80iA/TowhP0v5aFV6lHZhEcWv1rf18MnAHkI9BNf+QHpgHHNqO6C5mPqaJRdp5G2DXzfvKhqtz/6kijukUkWLO5lH0xmKhA3ZNXg+w9y6T26byWfVniDj7qUH4evZAmMfgxr5TZza8mGLVd6D3kWgSQUMmESITaGK2i9o3h+brbc8FNfhAj/3XqB3dTkkR0EApGgZPMkKvh5lNgK3b+roRZ3bLqSwT8PUKczSa19McWe/RZ1W7EgXiZWaTFyll0wEwU1zmcY0uj0CsolPvYlU+90YHMfWsv14OJnKU631Vk/kD6MKO2zZpG7rHCG2eRQZ1LBI7/k8B7AsCjcjZhP3Rt1Gw4SuYItl1JvpU7wkq8UiXDTbOKLsdc3R5syQ7nhdNJOFsrHFgmhePdsxM/Wi9ERsSbc6TBH63+kc6SB33dbNMt8C3N30kRyBzyNqe11JGUlwyPINNxnX3EBpoPsofBQjL9Zky9s+2N0w7jxvxdm4h7RuESbhaBhZ/+uHY5Mww/CzGCqYZo/ir/yr9wpDhYQanwIgW/7IVzKiVXg/sz4vl2dy58q8hZ6m2CGlWdGAWwvVj9L9idof/wnQaMg2tDau7wFZVN8ewxn313ElDWBoqAHcfe5CRi/iazMtuPaqrZgeEctSH0xY08LMWqRwGOzS9t4Te442tZQj4SHktYbFjxdS4ewOgEsmWd9WcKrPYvRK9FA3uFqX3uMWitKJtZ/XYuzm/Wq7dd51KhSHgkAarZu02IYGgrvqxwpHstUatLgMdU0FuMnnSDzCf6w9ZlNZ/ElFCf9wAncgTQ9eU0r67KeiSZNJm37X0m7qeTf4+BhP2R5GZvSn3Y/WZYk65eVcgP4GWiiwe9Qr+WfKB5XGBCKsA75jk0And6VbQymSN4Ow/lL7NSbYxGXXUwq8UVy7jkWKo/qOgFugzAcsfjEPcrTWMYBfU6OiIL/ckaecYBu8+SwAKHRTCSziYFaZ2LkPJhYO16p6XhGYTJkm/LxX5igiiafjOAyN25egjUAvw616+rji5oL5o5nmZn91hf2YMQOdFgYvfbr2y60UH/5YbzQMZjmlSzRaxdzLvPE5PNDDPePrQIh0YwbdtkJc6xGiR6G8MbFeSvMYIdcJbyVEbmsjnYJSkrjVujYVVpGbQsFiag3sspOj5nu4TgrL6JXuOxtqA+WYEZecxrBlf0abXetYKYI23hg4HyHEmZZauQnh5SN4/eVQ7S9czcEgBD1G1wV5oq8RG2v7uUkbHGbmfMZpzcdFpamT7jfPwHcV+DzIQSngj9PhPJ+Vf4iYnpHaa55998HhkLzmeJ0hvcHDrF6+pV7FLN1uDXGcZSBOyIa5MsBvQw8qKyXG1nEWVnXmpB+eBE31gFAfUM0n0zndfWLWnspCq1lrraNltqzEtHLb6Klv1xEPxlcYotONZAHGIbDB/oPFJ4fSAnSyGksX2Ml+u3frS+9HSuHI1Vm0+9FUmG+kgIGxHQdM3NszNMCmDQO4Oavn+3oXhr9Wl86/D1swHMGBrgPo0JNEzhpx7Tm3l+9ANppwy5TcaZJkLsO4QTEqcn78FnLaCEm8sw3a3CQWla0n8FK+BYr/KMsbvfEX8IV4JsjbyQ1py/Ui8qp6+Sfv56L4eURXVKAWfwlf5QgBCgo54zHeC/2WvjzY1vCm7aGwHCLuPe0RdpwZOfjPd52jeSt+ssA+QHk1DWbPqNQ8Tg2Mp480PVo1tjHKyB81hFzfVbQL9AW51Hh8N6xqyxVHBker3if9DB5oUl3F1Xh/2wLUBzr1k3pOXQhNgOBnY8e1soUNhCH74bXOF0v1OM/o8Efeq9LZ58ow1pmQdlfqw4ukW90ItjIrhUA4hqSLZVdZoC95v3AEktC3eNEt9xi/4pZ6SE9TUVkENiK6JWPM6znlDDRv7oAW+EZK5M3/LaZQLGy5pIC9UgsSOYEHpmtoJyYL9dfKM7zeX/vz7cE/J0z4cmvm2zwJCbd1BDR/VLhxGOF1mNpKWQQ+XpChNtZo3Dvy7ZGSDzB/L7oOUGz0KNkpVddhd7UkST0GJz6v9G/p5h86E6UEn3fEkl1HERNjjQKAO9k/VzjOPSIJVcYUWB1q+4HPYuEdrlKzvnHy+qXGlyI/Ok6UuTTSTARJAVD2GdjCqmvE11lzQiEDtyx4xp+UxHmcQxrtDCK7vM/usztAVc8StJ9cE9LABioVpgFYKqVNRI4zW7W1xuSrUhR4xOnn7fRAmz5lkRu5hrckJxaD+x27AkUdzYF9maltLFH3CHL8N0qBqYNKlfKu7WSWypcWx3lM2l0mwdUsqBxdSM/sRavyTqXa/EvyXvXKNZUbuHBC+ecMeDx1IXA2aWBC5yLzo93RIg21vOnYE6KWji0WicXBi0anslFfJ0KPEacYoU3cAN9q6AxMKhfmPEUyS/ib/3SqQ4iSFU3G1Bc+Msi20U6zX1YTu/Hq9+6QkUMeIu5L/erDZ1dKn0wzvZ5cn6vHfC1coqvi5cyijE94imAH7OIRg6DCamN7mfAOyqY2GPCu1PIv4r100fcDD5shb0kgc7UKvFwO7gyNUin+VnpgTOn9gYNzcIcE4tiZcZojB698XCQI0LlLJAqXYvpzEd0OWbqQcOF6GMH5k4Bupt6EVKzxe5yH+GoZLmAolpdcpgieO1P0n9Bw2396wAUtlN/l9kEzIHVbI24lv9dHBVh6DYgQAmpNdIcI8kQMxIoR4+YMCEtOK62KuZsGGde0+1r9wkEufVXrEAk+cJ1hbFG9ogl/3BGDxPtLVZJgdcqLyT7zStGrHB4CdEvsv8U8anB8MWz+9nfF2/XwV5fUJczSQgNPIRQOjG6r+TyJ8SpPFWNwwDbOBsOYucexeLP7DOJzO0cEE5JpfzEl+FVy2T7fh5rTvCai1A3zWbc07bnWTBK1EUVASUOTXb88bNkm7FtyVX6L53f+aTXFiNYJSrS2AMly7TCknynplY+dYyiVlq7XLvZr3Nn5Hnyd8YFMso8MpzDsp1sNPu6VOK14lzHsX0Eu/CeTD81z+Hp6hcC1wujOTrQzxrPjXVLyFKudVJeXDOUN4oEXp8RFTYO8zS+qQ+smuJgbgvFluELZWViMC3BGdMtWZyhd1IibGnKRVkQ7M8Lg2F2HcJKsdLvYcNekC02Acc+oRlZyrwgFyT5f4Bn0pMtkLLu+aPit2YW2WGG/4d4HSH92JVOveKyIdPF5uLxjVQbYGg==


Xem thêm: Cách Tăng Tốc Độ Mạng Bằng Phần Mềm Tăng Tốc Độ Mạng Internet

BjDoUMSVmSeUejahUjaiFpCaFxbxndJ3XXyiv7qCkDnQ+FgKSm6ilAEIAQ6eZmb90+145JxCtV2OZlX7AeZV5VQDmrw10hYbnf7PD/wIi35v7Kl4SKHWbcNXg5/leXJreumBaFhuRDaIhh6MWo4lOd8UUxWsgMDIuiNunoVTl9oufPgnCTnHFeJJ3P2pXEZZtjYeEQNAAzVlXs1h1e8zp1ZBt1TRP/tdnCBxBm+xfgjuZwHbd47t3xplw6mhLRApWEZciD9CffMYMXQtbQDaRb3dl84kvS6Eeva0N8r4z1n2UDup1DieuQK5W4NFhUnZLdNcA5KprKEXU7R4Hiit6uyKNUzAz/nCDMaIpCGZzGGKZcmDdjX7U+dCNPUlLGvZ2omBo+p0GyeJa+PhDT/d1nrOYtr+QeWaseTxgYqF7IW7Yyu2jCJnmTqvOxJyBMN0WZbZtREWkqsTxZO1CUjWVdFGTGQOHk6NW6V0n8YjEWiUN54Hv6j8LBzPfATWufG59ekY/qBRwR3hXedc2OTVsWG7nvy3ebLpMmJv5LvksPNvATEnZhz3T9JHw4WteQS5b5OtsG8jLV/l9rXdcLfsOyd8Rx/S8DYGkFFLN84sMowKag69qDimF5WtnEOy26LykfVOXmuiTJtO4YnMQ21FHmWO1SNC0Ryfvlc4WoaELRkWIZYo7vwZ8k0CkprmD90ylnBiPLF2inRryvn5aQ/jaA/tIGRb3pR7AixrmrFhYQl5RvpNNUsAK9aBdJe6kuUJg/uilKFffL003+4o9XPyMl8uQuuj/UvSXlmIckfv18pC7tVwyG7UWKqDvRrxg98eaUoiNyRrCcsNYgHe2Yifh+cebTOEXNSlQJRdk7JQXARX3SS4Kv5W8LmRQxhaL5A2tKw5uaYJBe3OjxccZ3bYmARw+YrMp2dUnvBGoFY3uEiW3vw0kUPHuZjXduuhHrRYq4vzUinFgkCx2gE7BQMLYWtAXl5cMgGLtF3dckQFuOv8/yMP5Gd05AllNQgRiSu5idfJHzTzgErA7AVsAfdhFK1wzI0N1L7u/1ZvnF8FxoV63ZTWZYUt5fTcGjIADzySdDpp9TNG03SBUq73AxNpcJpg2XxbQzOVN5A4pUg9NStzj7FaS8t1B4ltghcAcZxOzlfoQ38TMGItYFvaf6/2Avi23vaxiwpVNH8LPCkAaPHz+mRvD4vQjKmB8tRXl+P4JjGfTDp0sScyV4dpRiLxcItQVEsHk6PIbioo8OqKscPp4Z+7uZYlXHiYeIxPwJe0OF6/iKmizHHDkD8AIj6NqPZfipL4ufX40yXLc/+5wkdyK0hsZAVQn6dcyH0dI/jRMs0fZpwPbyJDKTmS6xcMcdwqG7cYHhdJChWmJEDutDg3zHV5kuR4a7gK9RzjmAeQUNqCT8hAfwHV7jDQqQG9fuO+0Hicn5MPqIG72co2vvlQ7S9MzdmRRev3ykg24Q/KVD9M9J+qrNsAqUryBs2Eas9GU2NJEzfGfS6A4fVvU1r7M9AZrEWZkMB7uNhv947ijPT4WZsivYaAISe/63KMowGBnOpBgedHZgeXuSHSBKb+R/ZJccAy3qAJ6nss3OS1VJZWEk5e0Tjdauuvn8oK/8sTvfcp4y8MJDjX9Kh1lw8pahzMLVEWtkjKijrrGFDiPEjbSjTmu5VWxp0wtmujVfbw3VbtFIx8GDlCey5xeIGHjsml1ZN9oxLq16QVraig1/JNtBhI0FzazxtkXvTH8Q/00ADQZzB/LOxYjgy+nBN9Qg44bdMjK8OjQTE5aN0i164pqMCr+wDa3TRD0S990qqyRI//x18WO2vWuQqlWhyCn6IkUT2PcwfLXU4u60YI9pf2QmHCu4XEEQjiStKGp5+kgsnfOO6ZFjFJtGa5WCLLtTem+UCmd/JlHlntOCGRIYEkQLhKH6cXyBu/REWHoUCy8kY6TIAwGoyhGWs8ivw2vKBGf+sdHa2rtAPWnZIaVz39zeOkSl3b1W1zjyJaXC0u0Cnij9cF0dHAvSFgH0BA0DJ0MgbOA2ni14e88fpXt1tDO2f31oKd3cfzIEwTyNVGudFDOIHtbxcbZ/PZuX19udSQkHQl0ifLMRi+6pt6SOSPUUmuY7lpPSL2R7DKCnwGu4Ne95rqROLkbPA7AGm9DEbzV4BzJdzzGw/jRgHARlfz12bRWPvCZRqymuJ7nJHm/5BI3jh159h/GreS8AvlPxVMHkexg1upNuXCq7rFpZOUpL1QKfJD+AMwNdkgUl720KNrXKWc6DBJMPw9FRE6odVejrGR2tCJ8B1txRWcc8fb+rsHk2kVUGjTWDVse14hfKZ0SJe8rCiXs7OD0zc5b0zW9eJKz0xYANYl3IbA85hQ1b2BR4PaqjEoRkhuyjnOTganEnHupNjs6xrNg04I5MZdnwg6CidI/fHYc+BNVD/jRvQeE/OzAUCUS/Xp6PPUWPhl3jG8DmLGZgTkEde6B0o5zIEhza/aqFz/Rm3xmorAutFdhXZ6OnHP4ZCbFZBZmWaPN4pxunYGBN6wzmAGXaeZ6MY9+rTIbsPGYL1NqQSQdWJ62wNwVMryRvvzot3cIhQ8xM7fWKKTCP5hAJHHi0elp10aKadFvHJW6lH+DyB55FjM/87mP8xKcP/Q/2Y+GJVZTAHbFcF48Uerw9UTrBEvvOzqwGdKWEoeAu5L8aRuF54Tx0g1GQYSluN0uKLGb6oBKsr3gc+6LWPkNG3CKPQO1p1HV3SRg+QwVrfCUCWq73y9IaNHDn1EkIS7iRjevEYOzBtgUifcVI1zTOv7KhnDzc5Q+deZaxz3bWw1EabbjXECqOLr+BzEhZCBILDZlAj0zB3194rn3vSaHNhYEV6BsA203qH+9ljZse5NGVEHkdw+29U7ArQgMEurWhZiu6Tz9K/o4xlPBXh/CUn/yWVEPNOPLOqBio5Zbj3EUR/bcYdl8H/1GdaK5Rzh1lrg+PK5UhXS5Lsu9QqoYlASxx7Lh9f4nLV6nMOLxDF9MvjiUB4fdEt45efZJD2D8Wvxoz86Dem4SbX2LQrIKo4MHT8EjE6xbehLqGRTFWJYlHjKBsPWGnYQoZH636EbcsPStI88yk4d+B0m9rYEGNJ+zOftk6CDAq/cuPdzs/TBYR9Yq40zhPaVuL/sY2yWsXmNrxDTzqV3QVnV27lV0EHoNjLqk8ZklSQFYy6Sk77XaaJwbZgslTeX046t9cyPdHI7OETu/U5Xdu7T/eziX0mFnvrdDy68FfU4kCwnwr/E/zpuHhOdky8LSmQeWNk5jedCo4O7xiq/QfsxH2Mxrka7XHEdzO4gvYMAN5mMmStYvMv2Ne2fGXTSYpFhH/Ho1dyorNhAdtri8GHQcMksUFt+M8+UyA1paUtHR+Nf7xneChJhJ7v5I+SP1lrxFmu/w87WHD1xB0N+LO53tu525V/+XlSQ54F3inblcyJvbb69Y5D7JQCbdwGqr5D3V/Uss1ivKqPzu6VqZrDpxIKjplgnP5elxfsqriz95hBgPA6Da2S3EUa41ZvqPPNJa5KmDfNVukKHeYkn8JA2lC4wxnqHzSdiZBQP/xIJkNjKOgifdOhtjVu50PW9Q7Y76qLaqjcj/yZFJzIzOuN8Sx/tXaIuWrIz4ZWf6aeHHa/d+kbIL4P+mniWW5F8SROTAjkLrPRg0AVrADuPKmSO7kVfHS8BuGV0SoCK/x11+hNL72Nu9bXN8OH6Co8rMMFKMYPbUv/PH2ngQPrYZgxO/rDC5aHC53klEW/cLy1JLmHdCeLob5hYz6L12NP02HWG7R9yV1RqX7Cr3a8YZLqeUbCukU8y6fGr49/0fB3sF7NFaGOl5DF/UPURtw3197AfnbcI66Hfs6/RgtP5j9Vx3iUuhfzk91FmB1nSdS64L9XC4lz7TPqHDZFtjLLhOuG2z4B1CfZjsOgZ7zYIoJiPxhyuVyhJ5uTadrxij9g2NQXmNcxX3O692TrlXc7Tn1JthyCXMT2xOc2dv3Jr2xQtlbZXNOLn6Eellr41LeqJoPikMnIUC8bHCFwx/+F8hLHaJbbo7tDMtyfjkQunn838DYTaKfAYPGq9edH9p695IkcN9UUoyiQxXErsjX6ernFCLWMvUFx7tN+b/B1CV1eggi3cBxLcNEQnAmB6n6GOknRP0jTeBHyMdUkF7W5Mlx6fL63sRLm3gDuzgau4ARmz/y13yUa4ld32OXWDtAeeaL0gbs7zRc+4A2e/CGDPu64wqcC74EEfpetqYRfFGCdvyg6wLYVjU1sc7J3SlGl4A7jbs3D/exNecbbcXaezPUwhgb80SckHB9QD8V9UxjEpcfO+NK+cWssM5cZoON0fafog+x3DbqGE8ci4CMfjCLkWNYYmIsvenkzD1SCBabKz0SyY5Bk8mZGXSAlkTPc1dxdFjJkCKTZTmBhg0GBQozMIN3VCccQTksLJf5E1mTPTAWsWx/KmF1+nE9kdbYpK8rjn+0DXL2b1JOeh+zUFFy770ikAXgsXD24zdNZVSK+LtqHQNs0iWtwyrq22Tl3vPz1xO/9nfXuscrLgKDqgAckiffq18swuTBig0fXwrnaGnLm6GT6YfbFWVZ8JMw4pt2/Vb/AqwBJgJv+OVGnO/3yp7NOk+8y77CwehpB+fBlO4A2gxFYQ0Ynr5hJqzI1tNPPSjz1j/udw2tjvv7eNsT70zBLGu4jw+CmmzTdoZ8VB1Y/mrVaryaKCA3Ksz4Wyfg7c9MBN6lyygJx5BtLpi1X7bllLQditN2W/2sVy/EBPJR3hdxb5TPrL/Bbx1JrvHrN1ufC+q8zFw0QbG9+PBLjomNBG88oPSFK/WRit0hxLsrHpxX7cpAtu3VL3MqOipDv1P/nJI6+GoZ8zP9bz+KZPk1s4XwDakBO7tRja/wQoMgadDQMWsUovrPYZe40DzLBoUXKaxBQGotU3msjuB5FnUCfEvJGYW3h5LiwHItbv/ElItYaGqO+W9tDK+bxPDCDAR3w47oz4xwb+FcP/KVVqVqC/lkzE1aA03kGjSx0I8SOvu2tJ1Bux+R+YWmHm3NEwEwNqjDtR6MwHkZ0do9nRBKYz2/l8g3g6ZrAfMmxoGcwoeb/CRkrzWRgUxvJxwSXFpZ5cmaGxTs3agJECpOuFMmPPVO1T9ly03nTnm4mVybvanY1VfziPEUXZVbuars/RyyE5pXJ3TjFEoyTlOJ8=