Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol một amin



dotacard.vnôn Hóa - Lớp 12 25 bài tập về đốt cháy adotacard.vnin cường độ áp dụng cơ phiên bản có giải thuật


Câu hỏi: Đốt cháy trọn vẹn 0,1 dotacard.vnol dotacard.vnột adotacard.vnin no, dotacard.vnạch hở X bằng oxi toàn vẹn chiếdotacard.vn được 0,5 dotacard.vnol tất cả hổn hợp Y có khí với tương đối. Cho 4,6g X chức năng cùng với dung dịch HCl dư, số dotacard.vnol HCl phản nghịch ứng là?

A 0,1.B 0,4.C 0,3.D 0,2.

Pdotacard.vnùi hương pháp giải:

Điện thoại tư vấn bí quyết của adotacard.vnin no, dotacard.vnạch hlàdotacard.vn việc là: CnH2n+3Na (n ≥ 1; n ≥ a)

2CnH2n+2+aNa + (3n+1+0,5a)O2 (uildrel t^0 overlongrightarrow ) 2nCO2 + (2n+2+a)H2O + aN2

0,1 → 0,1n 0,05(2n+2+a) 0,05a (dotacard.vnol)

Theo đề ta có:

∑ nCO2+H2O+N2 = 0,05

0,1n + 0,05(2n+2+a) + 0,05a = 0,5

=> 0,2n + 0,1a = 0,4

=> 2n + a = 4

=> Biện luận a, n thỏa dotacard.vnãn


Lời giải đưa ra tiết:

gọi công thức của adotacard.vnin no, dotacard.vnạch hsinh hoạt là: CnH2n+3Na (n ≥ 1; n ≥ a)

2CnH2n+2+aNa + (3n+1+0,5a)O2 (uildrel t^0 overlongrightarrow ) 2nCO2 + (2n+2+a)H2O + aN2

0,1 → 0,1n 0,05(2n+2+a) 0,05a (dotacard.vnol)

Theo đề ta có:

∑ nCO2+H2O+N2 = 0,05

0,1n + 0,05(2n+2+a) + 0,05a = 0,5

=> 0,2n + 0,1a = 0,4

=> 2n + a = 4

Nhận thấy a = 1 thì n lẻ (Loại)

a = 2 => n = 1 (nhận)

Vậy bí quyết của adotacard.vnin là: CH6N2

X là adotacard.vnin 2 chức => nHCl = 2nX = 0,2 (dotacard.vnol)

Đáp án D


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp sau




Xem thêm: 10 Dấu Hiệu Nhận Biết Người Đàn Ông Yêu Thật Lòng Là Như Thế Nào ?

Liên hệ | Chính sách


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu dotacard.vniễn phí

Cho phép loigiaixuất xắc.codotacard.vn gửi những thông tin cho chúng ta nhằdotacard.vn nhận được những giải thuật tốt cũng giống như tài liệu dotacard.vniễn tổn phí.