Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ x

      196

19,7 − 0,2.44 − mH2O = 5,5 ⇒mH2O= 5,4 gam ⇒ nH = 2.nH2O= 0,6 mol.

Bảo toàn nguyên tố oxi:

nO(hchc) = 2. nCO2+nH2O− 2.nO2= 2.0,2 + 0,3 − 0,3.2 = 0,1 mol

=> nC : nH : nO = 0,2 : 0,6 : 0,1 = 2 : 6 : 1

Vậy CTPT của X là C2H6O

Đáp án đề xuất lựa chọn là:B


Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ x

Câu vấn đáp này còn có hữu dụng không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Đốt cháy 200 ml khá một hòa hợp hóa học hữu cơ X chứa C, H, O trong 900 ml O2, thể tích tất cả hổn hợp khí nhận được là một,3 lít. Sau Khi dừng tụ tương đối nước chỉ từ 700 ml. Tiếp theo cho qua dung dịch KOH dư chỉ từ 100 ml khí cất cánh ra. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện ánh nắng mặt trời, áp suất. Công thức phân tử của Y là


Câu 2:


Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X ngơi nghỉ thể khí. Sản phẩm cháy chiếm được cho kêt nạp không còn vào hỗn hợp Ca(OH)2 thấy bao gồm 10 gam kết tủa mở ra cùng trọng lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng 16,8 gam. Lọc quăng quật kết tủa, trộn nước thanh lọc tính năng với dung dịch Ba(OH)2 dư lại chiếm được kết tủa, tổng trọng lượng nhị lần kết tủa là 39,7 gam. CTPT của X là:


Câu 3:


Đốt cháy không còn 2,3 gam hòa hợp chất hữu cơ X đề nghị V lkhông nhiều O2 (đktc). Sản phẩm cháy cho dung nạp không còn vào trong bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư thấy tất cả 10 gam kết tủa xuất hiện cùng trọng lượng bình đựng hỗn hợp nước vôi tăng 7,1 gam. Giá trị của V là


Câu 4:


Đốt cháy trọn vẹn 1,88 gam hóa học cơ học A (cất C, H, O) phải 1,904 lít O2 (đktc) nhận được CO2 và tương đối nước theo tỉ trọng thể tích 4 : 3. Biết tỉ khối hận của A đối với bầu không khí nhỏ tuổi rộng 7. Công thức phân tử của A là


Xem thêm: Viêm Xung Huyết Dạ Dày Nên Ăn Gì Để Hỗ Trợ Điều Trị, Viêm Hang Vị Dạ Dày Nên Ăn Gì

Câu 5:


Đốt cháy trọn vẹn 1,47 gam hóa học hữu cơ X (chỉ đựng C, H, O) bởi 1,0976 lkhông nhiều khí O2 (sinh sống đktc) lượng dùng đầy đủ thì sau thí sát hoạch được H2O, 2,156 gam CO2. Tìm CTPT của X, biết tỉ khối hận tương đối của X đối với không khí ở trong khoảng 3 X

Câu 6:


Phân tích a gam hóa học cơ học A nhận được m gam CO2 với n gam H2O. Cho biết 9m = 22n với 31a = 15(m + n). Xác định CTPT của A, biết nếu đặt d là tỷ kăn năn tương đối của A so với không gian thì 2

Câu 7:


Đốt cháy 1 lít hơi hiđrocacbon cùng với tiện tích không gian (lượng dư). Hỗn thích hợp khí thu được sau khoản thời gian khá H2O ngưng tụ hoàn toàn có thể tích là 18,5 lkhông nhiều, mang đến qua dung dịch KOH dư còn 16,5 lít, cho các thành phần hỗn hợp khí đi qua ống đựng photpho dư thì sót lại 16 lkhông nhiều. Xác định CTPT của hòa hợp chất trên biết các thể tích khí đo ngơi nghỉ cùng ĐK ánh nắng mặt trời, áp suất và O2 chiếm15 bầu không khí, sót lại là N2.


Câu 8:


Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một thích hợp chất cơ học đối chọi chức X buộc phải 8,96 lkhông nhiều khí O2 (đktc), nhận được CO2 cùng H2O tất cả số mol đều bằng nhau. CTĐGN của X là


Câu 9:


Phân tích x gam hóa học hữu cơ X chỉ thu được a gam CO2 với b gam H2O. Biết 3a = 11b và 7x = 3(a + b). Tỉ khối hận khá của X so với không gian nhỏ rộng 3. CTPT của X là:


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Tkhô hanh Xuân, Thành phố Thành Phố Hà Nội, Việt Nam