bản thân tất cả một sản phẩm công nghệ ảo chạy linux cùng 1 moden wifi (bao gồm cổng LAN) cần hy vọng kết nối thiết bị ảo đó trực máu cùng với moden bởi card mạng LAN của dòng sản phẩm thiệt. bản thân cần sử dụng thứ ảo VMware Workstation 10 chạy trên windows 8.1