Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Mẹ sinc bé năm 28 tuổi , trong năm này bà mẹ cấp 8 lần tuổi con. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi bà bầu bởi 7 lần tuổi con

Giúp mk nha những bn ^_^


*

Vì bà mẹ sinh con năm 28 tuổi cần chị em rộng nhỏ 28 tuổi.

Bạn đang xem: Câu hỏi của vuhuykhanh

Năm nay chị em tất cả số tuổi là:

28 :(8-1)x8=32(tuổi)

Mỗi năm mỗi người thêm một tuổi yêu cầu cho đến lúc tuổi bà mẹ bởi 7 lần tuổi nhỏ thì bà bầu vẫn hơn bé 28 tuổi

3 lần tuổi bà bầu bởi 7 lần tuổi nhỏ tuyệt mẹ bằng 7/3 tuổi con

Mẹ tất cả số tuổi cho đến lúc người mẹ bằng 7/3 tuổi con là:

28:(7-3)x7=49(tuổi)

Sau thời gian nữa 3 lần tuổi mẹ bởi 7 lần tuổi bé là:49-32=17(năm)

Đ/S:17 năm

~shizadon~


Mẹ sinch nhỏ năm 28 tuổi tức là hiệu của hai mẹ bé là 28

Như vậy ta có sơ thứ tuổi của nhì bà mẹ bé hiện nay nay

Mẹ : !.....!.....!.....!.....!.....!

Con : !.....!

Tuổi bà mẹ bây chừ là :

28 : ( 8 - 1 ) x 8 = 32 ( tuổi )

Tuổi con bây giờ là :

32 - 28 = 4 ( tuổi )

Bởi vậy ta đang kiếm được tuổi của nhì bà bầu nhỏ bây chừ nhằm tính sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi bà bầu bởi 7 lần tuổi con .

3 x tuổi bà mẹ = 7 x tuổi con

Ta đang thay đổi như sau :

Lấy 7 : 3 nhằm tính tỉ số tuổi giữa nhì bà mẹ con

Mẹ = 7/3 x con

Vậy hôm nay tuổi người mẹ bởi :

28 : ( 7 - 3 ) x 7 = 49 ( tuổi )

Sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi bà bầu bởi 7 lần tuổi con :

49 - 32 = 17 ( năm )

Đáp số 17 năm


Đúng 0
Bình luận (0)

nbcfhfc


Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 1 : Năm ni người mẹ hơn nhỏ 28 tuổi. Hỏi lúc bà mẹ vội 5 lần tuổi nhỏ thì tuổi mẹ với tuổi bé là bao nhiêu?

Bài 2 : Hiện nay bé 5 tuổi với bà bầu vội vàng 7 lần tuổi nhỏ. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ cấp 4 lần tuổi con?

Bài 3 : Năm nay con 4 tuổi cùng kém phụ thân 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì gấp đôi tuổi thân phụ bởi 7 lần tuổi con?

chúng ta giải cả giải thuật thì mình k cho!!!!

Giúp mình nha nha nha nha nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Lớp 5 Toán
5
0
Gửi Hủy

1)

Hiệu số tuổi ko bao h biến đổi theo thời hạn. Ta gồm sơ thứ thời điểm kia :

Mẹ : |--------|--------|--------|--------|--------|

< Hiệu : 28 t >

Con:|---------|

Tuổi bé thời điểm đó là : 28 : ( 5 - 1 ) = 7 ( tuổi )

Đ/s :....

2)

Hiện giờ mẹ tất cả số tuổi là : 5 x 7 = 35 ( t )

Hiệu số tuổi là : 35 - 5 = 30 ( t )

Hiệu số tuổi ko biến đổi theo thời gian. Ta bao gồm sơ thứ cơ hội đó :

Mẹ : |--------|--------|--------|---------|

< Hiệu : 30 t >

Con: |--------|

( Dựa vào sơ vật làm cho và tương tự như bài trên :)

3) ( Bài 3 mk biết giải dẫu vậy chừng như đầu bài sai sao ý ^^ Mk tính nó cđọng dư dư. Mk hok bài bác nỳ rồi. Biết giải pháp làm nhưng khi tính bài xích nỳ thì dư lắm. Sr nha :)


Đúng 0

Bình luận (0)

BÀI 1:

hiệu ko đổi: 28

ta tất cả sơ đò Lúc bà mẹ vội con 5 lần

chị em |----|----|----|----|----|

con|----|

tuổi nhỏ dịp kia là:

28 : ( 5- 1 ) = 7 ( tuổi )

tuổi mẹ cơ hội đó là:

7 x 5 = 35 ( tuổi )

đáp số: mẹ : 35 tuổi

con : 7 tuổi

BÀI 2:

tuổi mẹ hiện giờ là:

5 x 7 = 35 ( tuổi )

hiệu số tuổi không đổi của 2 fan là: 35 - 5 = 30 ( tuổi )

sơ đồ dùng Lúc tuổi mẹ gấp tuổi bé 4 lần là:

mẹ |----|----|----|----|

con|----|

tuổi chị em thời điểm đó là:

30 :( 4 - 1 ) x 4 = 40

vậy tuổi bà mẹ cấp 4 lần tuổi bé sau thời gian là:

40 - 35 = 5 ( năm )

đáp số: 5 năm

BÀI 3:

tuổi phụ thân hiện nay là:

4 + 30 = 34 ( tuổi )


Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 1:

Trong cùng một năm,số tuổi mọi cá nhân hầu như tăng lên giống hệt với cũng tạo thêm 1 tuổi.Năm nay chị em rộng con 28 tuổi vậy lúc tuổi bà bầu vội 5 lần tuổi nhỏ thì bà bầu vẫn rộng con 28 tuổi.

coi tuổi nhỏ là một phần thì tuổi bà bầu là 5 phần.28 tuổi ứng với số phần là :5-1=4(phan)

Giá trị 1 phần là: 28:4=7(tuoi)

Lúc chị em gấp năm lần tuổi nhỏ thì tuổi bà bầu là: 7​x5=35(tuoi)

thời gian đó tuổi conlà: 35-28=7(tuổi)

(Các bài sau áp dụng làm cho tương tự bài bác mẫu này nha bạn)


Đúng 0
Bình luận (0)

Mẹ sinch con năm 28 tuổi. Hỏi năm con bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi bà mẹ bằng 7 lần tuổi con?


Lớp 5 Tân oán
4
0
Gửi Hủy

Mẹ sinch nhỏ năm 28 tuổi bắt buộc suy ra bà bầu rộng nhỏ 28 tuổi

Sơ đồ :

Mẹ :3 phần

Con: 1 phần

Hiệu số phần cân nhau là :


Đúng 0

Bình luận (0)

35 nha bạn

Tk mình nhe♡♡♡


Đúng 0
Bình luận (0)

Tuổi nhỏ khiđó bằng : (frac37-3)= 3 phần tư ( hiệu )

Tuổi nhỏ khichính là : 28 : 4 * 3 = 21 ( tuổi )

Đáp số : 21 tuổi


Đúng 0
Bình luận (0)

Mẹ sinch con trong năm này 28 tuổi. Hỏi năm nhỏ từng nào tuổi thì tuổi nhỏ = 3/7 tuổi mẹ


Lớp 4 Toán
3
0
Gửi Hủy

Năm số lượng tuổi là:

28:(7-3)x3=21(tuổi)

Đáp số:21 tuổi


Đúng 0

Bình luận (0)

Năm nay con tất cả số tuổi là :

28 : ( 7 - 3 ) x 3 = 21( tuổi )

Đáp số : 21 tuổi


Đúng 0
Bình luận (0)

Tuổi nhỏ = 3/7 tuổi người mẹ lúc con :

28 : ( 7 - 3 ) x 3 = 21 ( tuổi )

Đáp số : 21 tuổi

Chúc bn hok xuất sắc ~


Đúng 0
Bình luận (0)

Mẹ sinh bé năm 28 tuổi trong năm này tuổi người mẹ vội vàng 8 lần tuổi con hỏi sau bao nhieu năm nữa thì 3 lần tuổi mẹ bởi 7 lần tuổi con


Lớp 4 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

Năm ni trường hợp tuổi con là(1)phần thì tuổi chị em là(8)phần.

Hiệu số phần bằng nhau là:

(8-1=7)(phần)

Tuổi nhỏ bây chừ là:

(28div7 imes1=4)(tuổi)

Khi(3)lần tuổi mẹ bằng(7)lần tuổi bé thì trường hợp tuổi con là(7)phần thì tuổi chị em là(3)phần.

Hiệu số phần cân nhau là:

(7-3=4)(phần)

Tuổi nhỏ khi đó là:

(28div4 imes3=21)(tuổi)

Lúc sẽ là sau số thời gian nữa là:

(21-4=17)(năm)


Đúng 0

Bình luận (0)

Mẹ sinh con năm người mẹ 28 tuổi. Hỏi năm bé bao nhiêu tuổi thì 5 lần tuổi bà mẹ bằng 9 lần tuổi bé ?


Lớp 5 Tân oán
3
0
Gửi Hủy

mẹ 35 tuổi nhaHoàng Tuyết Anh


Đúng 0

Bình luận (0)

bà mẹ 35 tuổi nhé


Đúng 0
Bình luận (0)

35 tuổi nha các bạn HOÀNG TUYẾN ANH


Đúng 0
Bình luận (0)

Mẹ sinc nhỏ năm 28 tuổi, trong năm này tuổi chị em gấp 8 lần tuổi con. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị em bởi 7 lần tuổi con?

Các các bạn giải hộ tớ nhé!


Lớp 4 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

An bảo bà mẹ trong năm này mẹ bao nhiêu tuổi? Mẹ nói tuổi bé 28 năm nữa bởi tuổi bà mẹ hiện giờ.

a)Tìm tuổi An và bà bầu An biết tuổi An bởi 01/05 tuổi chị em.

b) sau bao nhiêu năm nữa thì 2 lần tuổi mẹ bởi 9 lần tuổi con.

giải chi tiết giúp mình nha, bản thân tiông chồng mang lại.


Lớp 5 Tân oán
3
0
Gửi Hủy

Mẹ nói 28 năm nữa tuổi con đang bởi tuổi người mẹ tức là chị em hơn con 28 tuổi

Tuổi mẹ bây giờ là : 28 : ( 5-1 ) x5 =35 (tuổi )

Tuổi bé hiện nay là : 35-28=7 ( tuổi )

2 lần tuổi chị em bởi 9 lần tuổi con tức thị tuổi con bởi 2/9 tuổi mẹ

Lúc đó con gồm số tuổi là : 28 : ( 9-2 ) x2 =8 ( tuổi )

Sau số thời gian nữa là : 8-7 = 1 ( năm)

Đáp số : a) Mẹ : 35 tuổi Con : 7 tuổi

b) 1 năm


Đúng 0

Bình luận (0)

a) AN : 7 tuoi

me : 35 tuoi

b) sau 1 nam


Đúng 0
Bình luận (0)

28 năm nữa tuổi nhỏ bởi tuổi mẹ bây giờ.Suy rabà bầu hơn bé 28 tuổi

Ta bao gồm sơ thiết bị giữa tuổi người mẹ và tuổi con:

Số tuổi của chị em :|---------|---------|---------|---------|---------|

Số tuổi của con:|---------| (------------28 tuổi---------------)

a)Hiệu số phần của người mẹ cùng An là:

5-1=4(phần)

Số tuổi của An là:

28:4x1=7(tuổi)

Số tuổi của bà bầu An là:

28+7=32(tuổi)

b) gấp đôi tuổi chị em bằng 9 lần tuổi bé.Suy ra tuổi nhỏ bởi 2/9 tuổi mẹ.

Lúc đó số tuổi của An là:

28:(9-2)x2=8(tuổi)

Sau số năm nữa là:

8-7=1(năm)


Đúng 0
Bình luận (0)

Mẹ sinc con năm 28 tuổi . Hỏi năm nhỏ bao nhiêu tuổi thì 5 lần tuổi bà mẹ bằng 9 lần tuổi bé ?


Lớp 5 Tân oán
8
0
Gửi Hủy

Tỉ số tuổi bà bầu và tuổi con là 5/9 . Hiệu số tuổi chị em với nhỏ là 28 . Có hiệu cùng tỉ rồi ta đi tìm kiếm :

Hiệu số phần bằng nhau là : 9 - 5 = 4 ( lần )

Tuổi bé là : 28 : 4 x 5 = 35 ( tuổi )

Vậy 9 phần tuổi con là 35 bằng 5 phần tuổi mẹ là 35 .

Xem thêm: Bà Bầu Ăn Cá Thu Được Không, Bà Bầu Có Nên Ăn Cá Thu Và Ăn Cá Thu

Đ/S : 35 tuổi .

Tíc nha bợn !


Đúng 0

Bình luận (0)

35tuoi k cho mình nhá


Đúng 0
Bình luận (0)

35 tuổi

ban lựa chọn mình đi


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


olm.vn hoặc hdtho
dotacard.vn