Cao su lưu lại hóa chứa 2% lưu huỳnh về khối lượng. Giả thiết ngulặng tử S sửa chữa thay thế mang lại nguim tử H ở đội metylen (-CH2-) vào mạch cao su. Trung bình khoảng tầm từng nào mắt xích cao su isopren có một cầu nối đisunfua -S-S- ?
Bạn đang xem: Một loại cao su lưu hóa chứa 2 lưu huỳnh

Phương thơm pháp giải

+) 2 lưu hoàng sửa chữa thay thế cho nhị hiđro ngơi nghỉ team metylen: (C5H8)n + S2 → C5nH8n-2S2

+) tính n phụ thuộc %S


Theo đề bài xích, nhị lưu huỳnh thay thế sửa chữa mang đến nhị hiđro làm việc nhóm metylen:

(C5H8)n + S2 → C5nH8n-2S2

%S = 32.2 / (68n + 62) = 0,02

=> n = 46


*
*
*
*
*
*
*
*

Một loại cao su Buna-S bao gồm tỉ lệ kết hợp của 2 loại monome là một trong : 1. Phân tử khối vừa đủ của nhiều loại cao su này là 12640000 đvC. Hệ số polime hóa mức độ vừa phải của loại cao su thiên nhiên này bằng


Một phân tử cao su thiên nhiên buna-S có 4000 đôi mắt xích với có phân tử kân hận bằng 1048000 đvC. Tỉ lệ số phân tử buta-1,3-đien với stiren trong nhiều loại cao su thiên nhiên trên là


Một polime X được xác minh gồm phân tử khối hận là 39062,5 đvC cùng với hệ số trùng đúng theo để tạo nên polime này là 625. Polime X là?


Cứ đọng 25,2 gam cao su đặc buna-S bội phản ứng hết với 300 gam dung dịch Br2 6,4%. Tỉ lệ mắt xích butađien với stiren trong cao su thiên nhiên buna-S là


khi clo hóa PVC ta nhận được một một số loại tơ clorin đựng 66,67% clo. Hỏi mức độ vừa phải 1 phân tử clo tác dụng cùng với từng nào mắt xích PVC ?


Lúc triển khai đồng trùng phù hợp acrilonitrin và buta-1,3-đien chiếm được một nhiều loại cao su thiên nhiên buna-N đựng 15,73% N về cân nặng. Tỉ lệ số mol acrilonitrin cùng buta-1,3-đien vào cao su buna-N là :


Cao su lưu giữ hóa đựng 2% lưu huỳnh về khối lượng. Giả thiết nguyên tử S thay thế mang đến nguyên tử H làm việc team metylen (-CH2-) trong mạch cao su. Trung bình khoảng chừng từng nào đôi mắt xích cao su isopren có 1 cầu nối đisunfua -S-S- ?


Đồng trùng đúng theo đimetyl buta–1,3–đien cùng với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu được một các loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, thu được các thành phần hỗn hợp khí cùng khá (CO2, H2O, N2) trong những số đó có 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ x : y khi tsay mê gia trùng vừa lòng là từng nào ?
Xem thêm: Cách Kéo Ngày Tháng Tăng Dần Trong Excel, Mới Nhất 2020

Khi tiến hành bội phản ứng trùng ngưng thân axit ađipic và hexametylenđiamin ta chiếm được một tơ nilon-6,6 cất 12,39% nitơ về khối lượng. Tỷ lệ số mắt xích thân axit ađipic với hexametylenđiamin vào mẫu mã tơ trên là


Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 đvC thì số đôi mắt xích alanin bao gồm trong X là :