Ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 1

      88

Với ước muốn góp các em có thêm tư liệu để xem thêm và những thầy cô giáo hiện đang có thêm tư liệu ra đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 3. dotacard.vn xin phép được gửi đến các em học sinh và quý thầy cô giáo Bộ đề kiểm tra học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3. Hi vọng với tư liệu này sẽ giúp các em có tác dụng quen với các dạng đề, cấu trúc đề nhằm tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới đây. Chúc các em có được hiệu quả tốt trong kỳ thi học tập kì 1 lớp 3.

Bạn đang xem: Ôn tập tiếng anh lớp 3 học kỳ 1


Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi và file nghe)

Mẫu ra đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo Thông bốn 22


Đề khám nghiệm học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐỀ SỐ 1

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng nhất. (4 điểm)

1. Hello, My .......... is Lindomain authority.


a. name b. is c. I am

2. What is .........name?

a. name b. my c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It"s a pen. b. It"s a pencil. c. It"s a rubber.

4. How bởi vì you ....... your name?

a. what b. is c. spell

5. ......... this a library? - Yes, it is.

a. Is b. who c. What

6.What is this?

a. It"s a book. b. It"s a computer. c. It"s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. b. Yes, it is. c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. school Queen

II. Thêm vào một vần âm để tạo thành một trường đoản cú trả chỉnh: (1 điểm)

a. comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. fr_end

III. Nối hầu hết trường đoản cú Tiếng Việt làm việc cột A tương xứng cùng với đa số tự Tiếng anh sống cột B (2 điểm).


A

B

1) cây viết mực

a/ apple

2) trái táo

b/ pencil

3) cây viết chì

c/ pen

4) vật dụng chuốt viết chì

d/ School bag

5) loại cặp

e/ rubber

6) cây thước kẻ

f/ book

7) cục tẩy

g/ Pencil sharpener

8) quyển sách

h/ ruler

IV. Sắp xếp những từ bỏ thành câu hoàn hảo. (2 điểm)

1. fine. /Thank / I / you / am.

=> .........................................

2. do/ spell / name / how / your / you?

=> ...........................................

3. Mai / am / I / .

=> ...........................................

Xem thêm: Thế Giới Cho Đến Ngày Hôm Qua (Bìa Cứng) &Ndash; Góc Sách, Omega Plus Books

4. are / How / you /?

=> ...........................................

V. Trả lời câu hỏi: (1điểm)

1. What"s your name?

............................................

2. How are you?

............................................


Đáp án:

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng tốt nhất. (4 điểm)

Mỗi câu đúng 0,5đ.

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8a

II. Thêm vào một trong những vần âm để tạo ra thành một trường đoản cú hoàn chỉnh: (1điểm)

Mỗi câu đúng 0,25đ.

computer b. Library

pencil d. friend

III. Nối hầu như từ bỏ Tiếng việt sống cột A phù hợp với hầu hết trường đoản cú Tiếng anh sinh hoạt cột B (2 điểm)

IV. Mỗi câu đúng 0,25đ.

1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- f

V. Sắp xếp thành câu hoàn hảo. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

1. I am fine. Thank you.

2. How bởi you spell your name?

3. I am Mai.

4. How are you?

Trả lời câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

1. My name is + name.

2. I am fine.


Chia sẻ bởi:
*
Thu Hương
dotacard.vn
Mời bạn tiến công giá!
Lượt tải: 7.794 Lượt xem: 33.324 Dung lượng: 606 KB
Liên kết cài về

Link dotacard.vn chủ yếu thức:

Sở đề đánh giá học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 dotacard.vn Xem

Các phiên bản khác cùng liên quan:


Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất vào tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA