oOoHồi còn bé tí ti, làm việc quê bản thân thấy người ta toàn nghe mấy bài xích này“Hà Anh Tuấn hợp với nhạc Trần Tiến vượt. 2 chữ Mộc chạm mặt nhau”Bản cover này thừa được luôn, lyrics, chất giọng HAT, phối hận khí hầu hết hết sức hoàn hảo nhất