Giải bài tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán thù 5 bài bác 115 : Thể tích hình lập phương với giải mã chi tiết cùng bí quyết giải nhanh hao, nđính thêm nhất


Bài 1

 Viết số đo thích hợp vào ô trống : 

*

Phương thơm pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Diện tích một mặt = cạnh × cạnh.

Bạn đang xem: Thể tích hình lập phương lớp 5

- Diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Hình lập phương thơm gồm cạnh là 2,5m. 

Diện tích một phương diện hình lập phương thơm là :

S = 2,5 × 2,5 = 6,25 (m2)

Diện tích toàn phần hình lập pmùi hương là :

Stp = 6,25 × 6 = 37,5 (m2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 2,5 × 2,5 × 2,5 = 15,625 (m3)

+) Hình lập phương gồm cạnh là ( displaystyle 3 over 4dm). 

Diện tích một khía cạnh hình lập phương là :

( displaystyle S = 3 over 4 imes 3 over 4 = 9 over 16;(dm^2)) 

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

( displaystyle S_tp = 9 over 16 imes 6 = 27 over 8; (dm^2))

Thể tích hình lập phương là :

( displaystyle V = 3 over 4 imes 3 over 4 imes 3 over 4 = 27 over 64;(dm^3)) 

+) Hình lập phương có cạnh là 4centimet. 

Diện tích một khía cạnh hình lập phương là :

S = 4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 16 × 6 = 96 (cm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 4 × 4 × 4 = 64 (cm3)

+) Hình lập phương gồm cạnh là 5dm. 

Diện tích một phương diện hình lập phương là :

S = 5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 25 × 6 = 150 (dm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 5 × 5 × 5 = 125 (dm3) 

Ta có bảng tác dụng nlỗi sau : 

*


Bài 2

Một hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 2,2m, chiều rộng lớn 0,8m, chiều cao 0,6m và một hình lập pmùi hương tất cả cạnh bằng vừa đủ cùng của chiều nhiều năm, chiều rộng, độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật kia.

a) Tính thể tích của từng hình bên trên.

b) Hình làm sao hoàn toàn có thể tích to hơn với lớn hơn bao nhiêu đề-xi-mét kăn năn ?

Phương thơm pháp giải:

- Tính độ dài cạnh hình lập phương thơm = (chiều dài + chiều rộng lớn + chiều cao) : 3

- Tính thể tích hình hộp chữ nhật : V = chiều dài × chiều rộng × độ cao.

- Tính thể tích hình lập phương: V = cạnh × cạnh × cạnh.

- So sánh thể tích của hai hình với tìm kiếm hiệu nhì thể tích kia.

Lời giải đưa ra tiết:

a)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là :

2,2 × 0,8 × 0,6 = 1,056 (m3)

Độ dài cạnh hình lập phương thơm là :

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập pmùi hương là :

1,2 × 1,2 × 1,2 = 1,728 (m3)

b) Ta có : 1,728m3 > 1,056m3

 Do đó, thể tích hình lập pmùi hương lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật và to hơn số đề-xi-mét kăn năn là :

1,728 – 1,056 = 0,672 (m3)

0,672m3 = 672dm3

Đáp số: a) Hình hộp chữ nhật : 1,056m3;

Hình lập pmùi hương : 1,728m3;

b) 672dm3.


Bài 3

Một khối klặng loại hình lập phương có cạnh 0,15m. Mỗi đề-xi-mét kân hận sắt kẽm kim loại đó cân nặng 10kg. Hỏi khối kim loại kia cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Pmùi hương pháp giải:

- Tính thể tích khối hận kim loại ta rước cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Xem thêm: Cách Làm Tủ Đựng Đồ Bằng Giấy Đơn Giản, Siêu Tiết Kiệm, Cách Làm Tủ Đựng Đồ Bằng Giấy

- Đổi thể tích vừa tìm kiếm được lịch sự đơn vị chức năng đề-xi-mét khối hận.

- Tính cân nặng của khối hận kim loại ta đem trọng lượng của mỗi đề-xi-mét khối kim loại nhân với thể tích kăn năn sắt kẽm kim loại (với đơn vị đề-xi-mét khối).