*Bạn đang xem: Thời tam quốc việt nam thuộc nước nào

Những nhân thứ lớn thời Tam Quốc số đông dòm nom vùng khu đất Giao ChỉThời kỳ này cũng trùng với giai đoạn Bắc Thuộc lần 2 trong lịch sử toàn nước kéo dãn từ năm 43 tới năm 543. khi đó, miền Bắc VN và 1 phần Quảng Đông với Quảng Tây của China được Hotline là bộ Giao Chỉ.Sau lúc HBT Hai bà Trưng không thắng cuộc vào năm 43, công ty Đông Hán tiếp tục gia hạn sự ách thống trị trên Giao Chỉ. Đến vào cuối thế kỷ 2, nhà Đông Hán suy vong, chiến tranh quân phiệt thời tiền Tam Quốc ban đầu ra mắt. Vua bên Hán bước đầu mất dần dần quyền lực tối cao và không hề kĩ năng kiềm chế các địa phương thơm xa tít nữa.Nhân cơ hội đó, Thái trúc quận Giao Chỉ là Sĩ Nhiếp đáp xin đơn vị Hán mang đến 3 tín đồ em là Sĩ Nhất, Sĩ Vĩ cùng Sĩ Vũ có tác dụng thái thụ những quận: Sĩ Nhất có tác dụng Thái trúc Hợp Phố, Sĩ Vĩ làm Thái trúc Cửu Chân, Sĩ Vũ có tác dụng Thái thụ Nam Hải. Nhà Hán thời gian vẫn xảy ra nội loạn đề xuất đành buộc phải xác định Sĩ Nhiếp. Sĩ Nhà hiếp tự kia bao gồm quyền lực tối cao phệ tại Giao Chỉ.Năm 200, Tào Tháo sau khi vắt vua Hiến Đế sống Hứa Xương bắt đầu quyên tâm cho tới miền Nam. Năm 201, Tào Tháo mượn danh Hiến Đế sai Trương Tân thanh lịch có tác dụng trang bị sử cỗ Giao Chỉ.
*

Giao Châu thuộc Đông Ngô sau trận Xích BíchNăm 203, Sĩ Nhiếp cùng Trương Tân cùng dưng biểu xin lập cỗ Giao Chỉ có tác dụng châu. Nhà Hán bằng lòng, từ đó cỗ Giao Chỉ thay tên thành Giao Châu, ngang sản phẩm với các châu khác của Trung Quốc.Năm 207, Tào Tháo lại can thiệp vào Giao Châu, phong mang lại Sĩ Nhà hiếp là Tuy Nam trung lang tướng, quản lý cả bảy quận Giao Châu là Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân với Nhật Nam cùng kiêm thái trúc quận Giao Chỉ như trước.Năm 208, nhân Khi Lưu Biểu chết, Tào Tháo phân phát đại binc phái mạnh chinc chỉ chiếm mang Kinh Châu. Đây cũng đó là thời khắc xẩy ra trận Xích Bích nổi tiếng lịch lãm. Vì khinc suất vào kế hoạch, Tào Tháo không thắng cuộc nặng nại trong trận Xích Bích. Tôn Quyền cùng Lưu Bị thắng trận, nhanh lẹ chia nhau phần đất Kinch Châu trường đoản cú tay Tào Tháo.Về phần Giao Châu, Tôn Quyền trực tiếp giành mang quyền thống trị. Năm 210, Tôn Quyền cho Bộ Chất thanh lịch làm Thứ đọng sử Giao Châu. Sĩ Nhà hiếp mặc dù về phe Tào Tháo trước kia dẫu vậy biết chẳng thể đấu lại Tôn Quyền sinh sống ngay gần hơn cần đề nghị đồng ý ngôi vị của Bộ Trắc.Từ đó, Giao Châu về danh nghĩa thuộc về công ty bọn họ Tôn mà lại sau đó thay đổi nước Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc bao gồm 3 nước: Tào Ngụy, Thục Hán cùng Đông Ngô.Sau nhiều năm để cho Sĩ Nhiếp đáp rứa thực quyền tại Giao Châu,Tôn Quyền không nên Lã Đại về Nam phá hủy đơn vị bọn họ Sĩ vào năm 226. Từ kia, nhà Đông Ngô làm chủ thẳng Giao Châu.
*Xem thêm: Cảm Nhận Về Khổ Thơ Đầu Tiên Của Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ Của Thanh Hải

Nước Tấn chiếm phần Giao Châu sau khoản thời gian phá hủy Thục HánTới năm 263, Tào Ngụy diệt Thục Hán. Viên quan liêu ở Giao Chỉ là Lã Hưng giết bị tiêu diệt Thái trúc Tôn Tư của Đông Ngô, với quận về mặt hàng nước Ngụy. Năm 265, chúng ta Tư Mã chiếm căn nhà Ngụy, Thành lập và hoạt động nước Tấn. Giao Châu lại trực thuộc về tay nước Tấn.Đông Ngô thường xuyên mngơi nghỉ chiến dịch quân sự nhằm mục tiêu giành lại Giao Châu từ bỏ tay nhà Tấn tuy thế phần đông thua cuộc.Đến năm 271, vua Ngô Tôn Hạo không nên Đào Hoàng tiến tiến công Giao Châu, lần này quân Ngô chiến thắng trận. Giao Châu lại trực thuộc Đông Ngô, Đào Hoàng được phong Giao Châu Mục.Năm 280, đơn vị Tấn diệt nước Ngô, bắt Tôn Hạo. Tôn Hạo khuim Đào Hoàng sản phẩm Tấn. Đào Hoàng đầu mặt hàng với vẫn được duy trì chức cũ. Từ đó Giao Châu tức miền Bắc toàn quốc thời buổi này thuộc về công ty Tấn. Đây cũng chính là thời điểm hoàn thành thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử vẻ vang Trung Quốc.https://www.techz.vn/195-320-2-viet-nam-thuoc-nuoc-nao-thoi-tam-quoc-ylt505870.html