Bạn đang xem: Phân tích x1^2+x2^2 kiểu gì để áp dụng viet câu hỏi 987513

*
7 trang
*
hoaianh.10
*
*
8051
*
4Download
quý khách đang xem tư liệu "Đại số cửu - Chuim đề 3: Phương trình bậc 2 - Định luật: Vi-ét", nhằm cài đặt tư liệu cội về vật dụng các bạn click vào nút ít DOWNLOAD nghỉ ngơi trên


Xem thêm: Bạn Đã Biết Cách “ Chúc Mừng Sinh Nhật Bằng Tiếng Đức, Chúc Mừng Sinh Nhật Bằng Tiếng Đức

Chuyên đề 3: Phương trình bậc 2- ĐL Vi-ét.I- Lí tmáu.PTB2: ax2 + bx + c = 0 (a#0)1. Cách giải.+ Công thức nghiệm bao quát (thu gọn).+ Nhđộ ẩm nghiệm.2. Định lí Vi-et thuận: 3. Định lí Vi-et đảo: u+v=S; uv=P => u,v là nghiệm pt: x2 –Sx +P =04. Các biểu thức thường xuyên chạm mặt vận dụng đl Viet:x12+x22=(x1+x2)2-2x1x2 x13+x23=(x1+x2)3-3x1x2(x1+x2)x14+x24=<(x1+x2)2-2x1x2>2-2(x1x2)25. Xét dấu những nghiệm của ptb2:+ pt gồm 2 nghiệm trái vệt Û P= c/a 134. Cho phương thơm trình: x2 – 6x + 4 =0. Tính 35. Cho pmùi hương trình: x2 +(m + 1)x + 5-m = 0a) Tìm m để pt có một nghiệm =1. Tìm nghiệm còn sót lại.b) Tìm m nhằm pt bao gồm 2 nghiệm phân biệtc) Viết 1 hệ thức tương tác thân x1, x2 không phú ẻ vào m.36. Cho pmùi hương trình: x2 -2(m - 1)x + m-3 = 0a) Giải pt lúc m=2b) Chứng minc pt luôn luôn gồm nghiệm với đa số m.c) Viết 1 hệ thức liên hệ thân x1, x2 không phú ẻ vào m.37. Cho pmùi hương trình ẩn x: (m - 1)x2 - 2mx + m + 1 = 0 (m 0)a) c/m phương trình trên luôn luôn gồm hai nghiệm số phân minh x1, x2.b)Tìm một hệ thức giữa x1, x2 tự do với m.38. Cho phương trình ẩn x: x2 – 2mx + m2 - 4 = 0a) c/m phương trình luôn luôn gồm hai nghiệm số tách biệt x1, x2.b) Viết 1 hệ thức liên hệ thân x1, x2 ko phụ ẻ vào m.39. x2 - 2(m - 2)x + m2 + 2m - 1 = 0a) Tìm m nhằm pt có nghiệm .b) Tìm một hệ thức thân x1, x2 hòa bình cùng với m. ***********40. Cho pt: (m-1)x -2(m+1)x +m+4 =0 (m#1)a) c/m pt bao gồm nghiệm với mọi mb) c/m đẳng thức: 5(x1+x2)-4x1x2=641. Cho pt: x2-2(m-1)x + m2+m+2=0a) c/m pt tất cả nghiệm với mọi mb) c/m đẳng thức: x13+x23 – x12x2-x1x22 + 12x1+12x2+16=0 42. Cho pt: x2-2(m-1)x +m2-3m+4=0a) Tìm m để pt gồm nghiệm b) c/m đẳng thức: x12+x22-2(x1+x2) -2x1x2= -843. Cho pt: x2-(2m-1)x –m =0a) c/m pt bao gồm nghiệm với tất cả m.b) c/m biểu thức: A= x12+x22 – 6x1x2 ³ 0 với tất cả m.44. Cho pt: x2-2(m+1)x+2m+10=0a) Tìm m để pt tất cả nghiệm b) c/m biểu thức: B= 10x1x2+x12+x22 ³48 với đa số m.45. Cho pmùi hương trình: x2 - (m + 4)x + 3m + 3 = 0- Tìm m để pt có nghiệm = 2, tra cứu nghiệm còn lại.- Tìm m nhằm x1, x2 tán đồng đk: x13 + x23 ≥ 0.46. Cho pmùi hương trình: x2 - 2(m - 1)x - 4 = 0- c/m pt gồm nghiệm cùng với moi m.- Tìm m để x1, x2 mãn nguyện đk: ẵx1ẵ + ẵx2ẵ = 5.47. Cho pt: x2 - 2(m -1)x + 2m -4 = 0a) CM pt tất cả 2 nghiệm phân biệt.b) gọi x1, x2 là 2 nghiệm của pt. Tìm quý hiếm nhỏ dại tuyệt nhất của y= x12 + x2248. Cho pt: x2 – 2mx – 6m-9 = 0a) Tìm m để pt bao gồm 2 nghiệm sáng tỏ đều âm.b) ) hotline x1, x2 là 2 nghiệm của pt. Tìm m để x12 + x22 =1349. Cho pt: x2 + mx + n-3 = 0a) với n=0 Chứng minc pt luôn luôn luôn gồm nghiệm.b) Hotline x1, x2 là 2 nghiệm của pt. Tìm m, n thoả mãn: 50. Cho pmùi hương trình: x2 + 2(m + 2)x - 4m - 12 = 0a) CM pt có nghiệm với đa số m.b) Tìm m để x1, x2 tán đồng đk: x1 = x2251. Cho phương trình: x2 –2x - (mét vuông - 4m +3) = 0- CM pt gồm nghiệm với đa số m.- Tìm m nhằm pt bao gồm 2 nghiệm ko âm.52. Cho pmùi hương trình: x2 + 6x - (mét vuông + 4m - 5) = 0- CM pt bao gồm nghiệm với đa số m.- Tìm m nhằm pt tất cả 2 nghiệm âm.*****************1. Cho 2 pt: x2-mx-2=0 và x2-x+6m=0Tìm m ngulặng nhằm 2 pt gồm tối thiểu 1 nghiệm thông thường.< *C1: Điện thoại tư vấn x0 là 1 trong những nghiệm bình thường -> triệt tiêu x02 -> ptb1 x0 -> xét 2 th -> x0 -> vậy pt -> m -> demo lại. *C2: rút m tự 2 pt -> ptb3 x -> x -> thử lại* C3: Lập hệ -> 2pt co no thông thường khi hệ gồm no nhất -> đặt x2=y -> giải hệ kiếm tìm x, y theo m -> từ đk: x2=y -> m >4. c/m với tất cả m pt sau luôn gồm nghiệm . m(m-1)x2-(2m-1)x+1=05. Cho2 pt: x2+x+m=0; x2+mx+1=0a. Tìm m để 2 pt bao gồm nghiệm chungb. Tìm m để 2 pt tđ.6. Cho pt: x2+2mx+4=07. Cho phương trình ẩn x: mx2 - 2(m - 1)x + m = 0 (m 0). Call x1, x2 là nghiệm số của phương thơm trình trên. CMR: nếu như x21 + x22 = 2 thì phương trình bên trên gồm nghiệm số kxay.4. Cho 2 phương thơm trình: x2 + x + m = 0 (1) x2 + mx + 1 = 0 (2)Tìm m nhằm 2 phương thơm trình:Có tối thiểu 1 nghiệm tầm thường.Tương đương với nhau.